Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Krok po kroku - internetowa rekrutacja na studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

   +powrót

Każda osoba (kandydat), posiadająca obywatelstwo polskie, chcąca studiować na Uniwersytecie Łódzkim musi skorzystać z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Niniejsze informacje to opis kolejnych czynności, które kandydat powinien wykonać, aby prawidłowo zgłosić swoją osobę do postępowania kwalifikacyjnego:

  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się do wybranego konta
  • Uzupełnij swoje dane osobowe
  • Wprowadź oceny z dyplomu

    Kandydaci na studia III stopnia – doktoranckie wprowadzają oceny z zaświadczenia ukończeniu studiów magisterskich.

    Osoby, które ukończyły więcej niż jeden kierunek studiów magisterskich wpisują oceny z zaświadczenia o ukończeniu studiów z kierunku odpowiadającemu kierunkowi studiów doktoranckich.

  • Wybierz kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl