Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.
Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych


   powrót
Nazwa Wydział Nauk Geograficznych
Adres ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Telefon 042 665-59-10
WWW www.geo.uni.lodz.pl
E-mail dziekan@geo.uni.lodz.pl

 Studia (20) 
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Climatology (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
geografia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
geografia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne (zaoczne)
geografia studia stacjonarne drugiego stopnia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
geografia studia stacjonarne pierwszego stopnia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
geoinformacja studia stacjonarne drugiego stopnia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
geoinformacja studia stacjonarne pierwszego stopnia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
geomonitoring studia stacjonarne pierwszego stopnia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
gospodarka przestrzenna studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania) II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
gospodarka przestrzenna studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania) I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)
gospodarka przestrzenna studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania) II stopnia (magisterskie) stacjonarne
gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania) I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne pierwszego stopnia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze stacjonarne drugiego stopnia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze stacjonarne pierwszego stopnia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne
stacjonarne studia doktoranckie nauk geograficznych III stopnia (doktoranckie) stacjonarne
turystyka i rekreacja studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
turystyka i rekreacja studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych) I stopnia (licencjackie) niestacjonarne (zaoczne)
turystyka i rekreacja studia stacjonarne drugiego stopnia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
turystyka i rekreacja studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych) I stopnia (licencjackie) stacjonarne
razem: 20
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl