Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Poziom kształcenia: I stopnia (inżynierskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3,5 roku
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Opis

Studia inżynierskie – kierunek informatyka – na WFiIS UŁ są 3,5-letnimi studiami o profilu praktycznym. Stanowią autonomiczną formę akademickich studiów I stopnia kończących się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Celem  studiów  na kierunku  Informatyka  jest wykształcenie specjalistów w zakresie oprogramowania,  aplikacji internetowych oraz aplikacji dla systemów mobilnych, administratorów i serwisantów średnich systemów bazodanowych oraz sieci i systemów komputerowych.

Adresaci kierunku

Kierunek adresowany jest do osób gotowych kształcić się i otrzymywać wiedzę dotyczącą przedmiotów ścisłych. Od kandydatów oczekuje się otwartości na pracę zespołową, zdolności do prowadzenia zarówno analizy jak i syntezy zdobytej wiedzy oraz  systematyczności i uporządkowanych sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych i informacji.

Zdobywana wiedza i umiejętności.

W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania aplikacji i platform mobilnych, poznaje możliwości i techniki programowania wysokiego i niskiego poziomu, projektowania i administrowania średnich systemów bazodanowych oraz sieci komputerowych .

Absolwenci studiów inżynierskich znajdują zatrudnienie we wszelkich jednostkach wykorzystujących technologie informatyczne na średnim poziomie, w szczególności mogą pracować jako twórcy oprogramowania i grafiki w systemach pomiarowych, twórcy aplikacji internetowych oraz aplikacji dla systemów mobilnych, jako twórcy, administratorzy i serwisanci średnich systemów baz danych oraz sieci i systemów komputerowych ze znajomością: elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych i sterowania komputerowego.

Dyplom inżyniera stawia absolwenta w korzystnej sytuacji przy poszukiwaniu zatrudnienia. Program studiów realizowany jest we współpracy z firmami informatycznymi z województwa łódzkiego (http://radabiznesu.wfis.uni.lodz.pl).

Plan studiów oraz programy poszczególnych przedmiotów ułożone zostały w taki sposób, aby absolwent nabył wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie minimum programowego, ale także znacznie ją pogłębił w ramach oferowanych programów zajęć opcjonalnych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne poszukiwane na rynku pracy:

 • w stosowaniu i rozwijaniu wymagających aplikacji i systemów informatycznych, w tym mobilnych,

• m. in. technologie CISCO, Microsoft, IBM, Autodesk, Adobe, Android oraz typu Open Source,

• potrzebne w uzyskaniu kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami zewnętrznymi Microsoft, CISCO, Autodesk, IBM,

• z zakresu kanonu wiedzy informatycznej (programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania, grafika komputerowa),

• niezbędne w realizacji projektu grupowego, w tym również z zakresu robotyki i sterowania komputerowego,

Studia służą rozwojowi indywidualnych zainteresowań i umiejętności poprzez szeroki wybór przedmiotów opcjonalnych oraz specjalizacji.

Specjalizacje:

• systemy i aplikacje mobilne,

• algorytmy i programowanie,

• bazy danych i aplikacje internetowe,

• administracja sieciami i systemami informatycznymi,

Studenci mają możliwość:

• udziału w międzynarodowych projektach GGULIVRR, BUSIT,

• otrzymania dyplomów inżyniera dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego i Centria University of Applied Sciences w Finlandii.

Studia zostały zaplanowane tak, aby ich absolwent mógł bezpośrednio kontynuować studia informatyczne na poziomie magisterskim (studia II stopnia stacjonarne lub niestacjonarne).

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

W toku studiów wybrane przedmioty mogą być prowadzone w języku angielskim. Taka forma zajęć związana jest z możliwością ich realizacji przez wizytujących UŁ zagranicznych profesorów i specjalistów branży IT.

Więcej informacji znajdziesz na:

www.informatory.uni.lodz.pl

www.studia.wfis.uni.lodz.pl

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 104)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 288)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 174)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Chemiczna
 • Fizyczna
 • Matematyczna
 • Informatyczna
 • Wiedzy Technicznej
 • Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Wiedzy Elektronicznej i Elektrycznej "Euroelektra".

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci:

  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 100)
  +pokaż więcej informacji

  Dodatkowe informacje

  Profil praktyczny.

  Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

  Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych pierwszego stopnia.

  Uniwersytet Łódzki

  Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

  Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl