tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

analityka gospodarcza studia stacjonarne pierwszego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

28

Język wykładowy

polski

Opis

Analityka gospodarcza jest kierunkiem unikatowym, co oznacza, że jego program został opracowany wyłącznie dla Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Analityka gospodarcza dostarcza wiedzy w większym stopniu opartej na metodach matematycznych niż inne kierunki naszego wydziału (z wyjątkiem Informatyki i Ekonometrii). Nie oznacza to, że osoby, które nie zdawały rozszerzonej matury z matematyki nie dadzą sobie rady. Zaległości trzeba będzie jednak nadrobić, co wymagać będzie intensywnej pracy podczas I roku studiów. Matematyka jest jednym z filarów, na których opiera się nowoczesna wiedza. Jeśli ktoś nie opanował dotąd jej kanonów, będzie w stanie zrobić to właśnie tu i teraz. W czasie studiów ważna jest znajomość języka angielskiego, która daje dostęp do światowych zasobów literatury, danych i oprogramowania. Pierwsze dwa lata studiów to czas na uzupełnienie ewentualnych braków w tym zakresie. Oczekujemy, że nasi absolwenci będą swobodnie poruszać się w globalnej gospodarce.

Pierwsze dwa nabory (2011 i 2012) objęte zostały projektem POKL Analityka gospodarcza – studia z przyszłością (http://www.ag.uni.lodz.pl). Nie obejmuje on obecnego naboru, jednak jego działanie przyniosło trwałe efekty m. in. w postaci wypracowania nowych treści kształcenia i kontaktów z pracodawcami.

Absolwent studiów I stopnia będzie mógł z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub pracować jako członek większego zespołu analitycznego (np. w dużej firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub firmie konsultingowej). Będzie przygotowany do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemie informatycznym firmy, bądź w źródłach zewnętrznych, w celu dokonania analiz i tworzenia raportów. Będzie mógł podjąć studia II stopnia także na innych kierunkach ekonomicznych posiadając atuty nie do pobicia – dobry warsztat metodologiczny, umiejętność analitycznego myślenia, i posługiwania się pakietami obliczeniowymi.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 106)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 366)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 168)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Artystyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 • Informatyczna
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
...
(liczba słów w pełnym opisie: 171)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Kandydaci na kierunek analityka gospodarcza winni znać język angielski w stopniu średnio zaawansowanym.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 108

25 września (poniedziałek) godz. 14.00-18.00

26 września (wtorek) godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 2: 42 635-59-71.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plgrafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl