Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

chemia studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Chemii

ul. Tamka 12

91-403 Łódź

pok. 1-011

Terminy:

18.07.2018 r. (środa) godz. 9.00-14.00,

19.07.2018 r. (czwartek) godz. 12.00-18.00,

20.07.2018 r. (piątek) godz. 9.00-14.00,

21.07.2018 r. (sobota) godz. 10.00-14.00.

Kontakt:

tel. 42 635 57 43 (czynny w godzinach dyżuru)

e-mail: rekrutacja@chemia.uni.lodz.pl

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów dostepny jest w zakładce Pomoc->Rekrutacja->Wymagane dokumenty - studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Dodatkowe dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy (wykaz placówek w menu POMOC).  
 • Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunek Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do postępowania kwalifikacyjnego na ten kierunek.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 99)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 270)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 165)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Geograficzna
 • Fizyczna
 • Matematyczna
 • Informatyczna
 • z Astronomii i Astrofizyki
 • Wiedzy Ekologicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Wymagana znajomość języka angielskiego.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Specjalności:

 • Chemia w nauce i gospodarce
 • Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
 • Chemia kosmetyczna.
Specjalność będzie uruchomiona, gdy zgłosi sie co najmniej 20 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych pierwszego stopnia.

Opis

Absolwent studiów I stopnia kierunku „Chemia” posiada wiedzę z zakresu chemii oraz podstawową wiedzę z dziedziny nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka) i przyrodniczych (biologia).

Wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne potrafi wykorzystywać do syntezy, badania właściwości i analizy związków chemicznych oraz interpretacji zjawisk przyrodniczych. Do rozwiązywania problemów umie stosować w zakresie podstawowym metody  instrumentalne z różnych dziedzin chemii (metody spektroskopowe, fizyko-chemiczne, mikroskopowe). Posiada umiejętność obsługi komputera i podstawowych programów użytkowych, które potrafi wykorzystać do przeprowadzania obliczeń oraz oceny poprawności wyników uzyskanych w laboratorium, w oparciu o metody statystyczne. Zna i stosuje w praktyce zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami. Posługuje się językiem angielskim na poziomie (B2  ESOKJ) umożliwiającym korzystanie z baz danych oraz literatury fachowej. Potrafi wybrać i usystematyzować informację oraz przekazać ją w formie ustnej i pisemnej. Jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach chemicznych przedsiębiorstw  chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych oraz laboratoriach związanych z ochroną środowiska. Jest także przygotowany do studiowania chemii na studiach II-ego stopnia.

Wymagania wstępne – znajomość chemii, fizyki, matematyki, biologii i informatyki  na poziomie szkoły średniej.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl