Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Climatology (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce:  Wydział Nauk Geograficznych

Collegium Geographicum

ul. Kopcińskiego 31

90-142 Łódź

sala 121 (Ipiętro)

Terminy:

18.07.2018 r. (środa) godz. 9.00-16.00

19.07.2018 r. (czwartek) godz. 9.00-16.00,

20.07.2018 r. (piątek) godz. 9.00-18.00,

21.07.2018 r. (sobota) godz. 10.00-14.00.

Kontakt:

e-mail: andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl

tel. 42 635 45 81 (w okresie do 18.07, 22.07-25.07, 01.08-08.08. 2018 r.)

tel. 42 635 45 64 (w okresie 19.07-21.07 i 26.07-31.07.2018 r.)

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 116)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 386)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 178)
+pokaż więcej informacji

Wysokość czesnego

4 000 PLN za rok

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Opis

Kierunek Climatology jest przeznaczony dla osób zainteresowanych problemami współczesnych zmian klimatu, ich oddziaływaniem na środowisko i gospodarkę, poznaniem działania światowego systemu klimatycznego, metodami badań współczesnej klimatologii, kierunkami jej rozwoju oraz praktycznym wykorzystaniem wiedzy o atmosferze. W programie studiów znalazły się m.in. moduły dotyczące metod gromadzenia danych i analiz klimatologicznych oraz numerycznego modelowania atmosfery, moduły poświęcone praktycznym aspektom wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych dziedzinach życia i gospodarki.

Możliwości zatrudnienia: Absolwenci kierunku Climatology będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach państwowych służb związanych z gromadzeniem i analizą danych atmosferycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystaniem naturalnych źródeł energii (np. słonecznej, wiatrowej), instytucjach zajmujących się ocenami oddziaływania na klimat w skali lokalnej i globalnej, metodami ich zapobiegania i adaptacji oraz konsekwencjami potencjalnych zmian klimatycznych. Dobre przygotowanie językowe i merytoryczne umożliwi również podjęcie pracy w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i ogólnoświatowych (np. Światowa Organizacja Meteorologiczna).

Spośród działalności wyszczególnionych w międzynarodowych standardach ISCO-08 absolwent kierunku Climatology będzie przygotowany do podjęcia działalności głównie w zakresie:

• profesjonalista w dziedzinie nauk o Ziemi (211) ze specjalnością meteorologia (2112).

• profesjonalista w dziedzinie nauk o życiu (213) ze specjalnością ochrona środowiska (2133) ukierunkowaną na ochronę klimatu,

• profesjonalista w zakresie baz danych (252) z ukierunkowaniem na bazy danych klimatologicznych

Adres email: climatology@uni.lodz.pl

Strona internetowa kierunku:

http://meteo.geo.uni.lodz.pl/uploads/climatang

Strona kierunku na portalu edukacyjnym  Study4u.eu:

http://study4u.eu/university/296-climatology-study-in-english-university-of-lodz

Strona kierunku na portalu społecznościowym:

https://www.facebook.com/Climatology-Studies-University-of-Lodz

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl