tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-09 12:00:00 do 2017-07-10 23:59:59

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

Opis

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata

Znajomość literatury polskiej oraz znajomość gramatyki języka polskiego na poziomie matury rozszerzonej; podstawowa orientacja w polskim i europejskim życiu kulturalnym; podstawowa orientacja w polskim rynku medialnym; podstawowa znajomość historii powszechnej; umiejętności komunikacyjne: w tym dobra dykcja oraz umiejętność tworzenia tekstów poprawnych pod względem stylistycznym i gramatycznym.

Na II roku studiów studenci wybierają jedną z trzech specjalizacji:

• Dziennikarstwo i krytyka medialna

• Reklama, design i komunikacja wizualna

• Research medialny

Zasadnicze cele kształcenia:

• przekazanie podstawowej wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu mediów masowych w Polsce i na świecie;

• zapoznawanie z procesami życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej;

• przybliżenie podstawowej wiedzy o zawodzie dziennikarza oraz komunikatora;

• przygotowanie do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej;

• wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie gromadzenia, opracowywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł;

• doskonalenie umiejętności językowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla  kierunku studiów;

• wykształcenie podstawowych umiejętności sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

• nauczenie krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wnioskowania i argumentowania;

• wykształcenie umiejętności pracy w zespole oraz sprawnego komunikowania się z otoczeniem.

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwent kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA posiada umiejętność wykonywania podstawowych działań z zakresu dziennikarstwa w prasie, mediach audiowizualnych oraz z dziedziny funkcjonowania działów agencji PR i reklamy. Studia licencjackie  przygotowują do podjęcia pracy w zawodach  atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy: dziennikarza prasy, radia, telewizji, Internetu oraz specjalisty ds. reklamy lub promocji. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 112)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 378)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 174)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Literatury i Języka Polskiego
  • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci:

  • Konkursu wiedzy o mediach.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych pierwszego stopnia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

19.07.2017 r. (środa) godz. 10.00-14.00,

20.07.2017 r. (czwartek) godz. 12.00-16.00,

21.07.2017 r. (piątek) godz. 10.00-14.00,

22.07.2017 r. (sobota) godz. 10.00-14.00.

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl