tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską studia stacjonarne pierwszego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-25 12:00:00 do 2017-07-27 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata

Zgodne z podstawowym kierunkiem.

Zasadnicze cele kształcenia:

Oprócz treści kierunku podstawowego, specjalność ma na celu:

• przekazanie podstawowej wiedzy z dziedziny historii, historii kultury, specyfiki kulturowej i polityczno‑prawnej francuskiego obszaru językowego, a także różnic pomiędzy krajami francuskojęzycznymi, a także dotyczącej bieżących problemów tych krajów (zwłaszcza Francji, Belgii i Kanady);

• wykształcenie praktycznej umiejętności rozumienia, analizowania i interpretowania tekstów o charakterze dziennikarskim (argumentacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem substratu retorycznego);

• wykształcenie umiejętności filologicznych z zakresu tworzenia wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku francuskim;

• przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki kulturowej Francji i krajów francuskojęzycznych wobec analogicznych zagadnień w Polsce.

Kwalifikacje zawodowe:

Studia przygotowują do podjęcia pracy w mediach‑w zawodach: dziennikarza prasy, radia, telewizji, Internetu oraz specjalisty ds. reklamy lub promocji. Ponadto absolwent specjalności zna: historię, kulturę i aspekty polityczno-prawne francuskiego obszaru językowego, umie tworzyć teksty dziennikarskie i argumentacyjne, pisemne i ustne w języku francuskim.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 107)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 292)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 175)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Języka Francuskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

2-3 sierpnia 2017r. godz. 10-14

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska -  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl