tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Economics full-time first cycle studies (in English)

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-08-07 12:00:00 to 2017-09-15 23:59:59

Limit of students

29

Language

English

Description

{pl}

Zasadnicze cele studiów Ekonomia:

ukończenie studiów na kierunku EKONOMIA umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwala na zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także poznanie narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych i służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

Podkreślenia wymaga także aplikacyjny charakter studiów na kierunku EKONOMIA. Zawarte w programie studiów przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności, wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w określonych środowiskach pracy. Niektóre z efektów kształcenia mogą być także osiągane w ramach odbywanych przez studentów praktyk zawodowych (obowiązkowych w UŁ), czy też  w ramach dobrowolnych, organizowanych we własnym zakresie staży lub wolontariatów.

Uzyskiwane przez absolwentów kwalifikacje zawodowe:

Absolwent kierunku EKONOMIA może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, organizacjach non

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Grade conversion table for secondary school leaving certificates:

Grading scale from 6 to 2

Courses by category Subjects Grade
...
(liczba słów w pełnym opisie: 78)
+show more information

The amount of tuition fee

{en}3 0

Additional information

A minimum of 35 successful applicants is needed to start the programme.

The applicants should be able to use English on advanced level.

After being initially accepted submit required documents to the International Relations Office personally or send by post (for International Students only).

If you have any questions contact us via e-mail: iso@uni.lodz.pl, tel. (+48) 42 635-42-37.

Our address:

International Relations Office

ul. Matejki 21/23, room 12P

90-237 Łódź

Office hours: Monday – Friday 7.30 a.m. – 3.30p.m.

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl