Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia germańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236  Łódź

sale 01 i 02 (poziom -1)

Terminy:

18.07.2018 r. (środa) godz. 10.00-14.00,

19.07.2018 r. (czwartek) godz. 12.00-16.00,

20.07.2018 r. (piątek) godz. 10.00-14.00,

21.07.2018 r. (sobota) godz. 10.00-14.00.

Kontakt:

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska 

e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664 52 16

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnych:

42 635 68 96, 42 235 01 60, 42 235 01 61

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 140)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 436)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 202)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie sładania dokumentów.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych pierwszego stopnia.

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka niemieckiego;

• Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego;

• Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego;

• Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;

• Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;

• Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

Po filologii germańskiej I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• nauczyciel języka niemieckiego w szkołach podstawowych i przedszkolach (po specjalizacji glottodydaktycznej)

• po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji tłumacz lub dziennikarz

• ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach

• wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl