tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia germańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-09 12:00:00 do 2017-07-10 23:59:59

Limit miejsc

55

Język wykładowy

niemiecki

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka niemieckiego;

• Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego;

• Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego;

• Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;

• Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;

• Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

Po filologii germańskiej I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• nauczyciel języka niemieckiego w szkołach podstawowych i przedszkolach (po specjalizacji glottodydaktycznej)

• po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji tłumacz lub dziennikarz

• ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach

• wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 140)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 436)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 202)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Wymagania wstepne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Od 2 semestru wybór:

  • filologii germańskiej (bez specjalności) - orientacyjny limit 20,
  • filologii germańskiej, ze specjalnością z drugim językiem obcym - orientacyjny limit 35:
    • drugi język zaawansowany: filologia germańska z językiem angielskim;
    • grugi język od podstaw: filologia germańska z językiem włoskim, filologia germańska z językiem hiszpańskim, filologia germańska z językiem francuskim, filologia germańska z językiem słoweńskim.

Limity grup językowych: min. 18, max. 25 osób - możliwość łączenia w grupach studentów z innych kierunków/specjalności Wydziału Filologicznego. Grupy drugiego języka poniżej 20 osób nie zostana uruchomione.
W przypadku większej liczby kandydatów na specjalność lub grupy językowe, niż przewidywane limity, pierwszeństwo w wyborze będą mieli przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów rekrutacyjnych.
Do grupy z drugim językiem obcym zaawansowanym będą mogli zapisywać się kandydaci, którzy zdali maturę z języka angielskiego lub posiadają certyfikat z języka angielskiego na poziomie min. B1.

Od 3 semestru dla studentów filologii germańskiej bez specjalności wybór 3 specjalizacji do wyboru:

  • kulturoznawczo-dziennikarska,
  • językoznawcza,
  • nauczycielska.
Uwaga: zajęcia łączone z innymi latami i innymi kierunkami lub specjalnościami.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych pierwszego stopnia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

19.07.2017 r. (środa) godz. 10.00-14.00,

20.07.2017 r. (czwartek) godz. 12.00-16.00,

21.07.2017 r. (piątek) godz. 10.00-14.00,

22.07.2017 r. (sobota) godz. 10.00-14.00.

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl