tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

finanse międzynarodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

33

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek FINANSE MIĘDZYNARODOWE kształci specjalistów dla rynku finansowego i biznesu międzynarodowego. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów przedsiębiorstw i działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Znają specyfikę i zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych, w tym ich rolę na rynku finansowym i w procesie inwestycyjnym. 

W ramach kierunku proponowane są dwie SPECJALNOŚCI

• Inwestycje na rynkach międzynarodowych

• Korporacje transnarodowe – zarządzanie i finanse

Partnerem strategicznym kierunku jest AVALLON Sp. z o.o. – podmiot zarządzający funduszami private equity (www.avallon.pl).

ATUTY KIERUNKU

• Uniwersytet Łódzki jest jedyną uczelnią w Polsce, na której funkcjonuje kierunek FINANSE MIĘDZYNARODOWE

• Na kierunku realizowane są zajęcia unikatowe w skali Polski – Akademia Thomson Reuters i Dealing room; studenci mogą uzyskać prestiżowy, honorowany na całym świecie Thomson Reuters Eikon Certification

• Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym, istotny nacisk położony jest na aktywne formy zajęć, podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności, znacząca część zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych

• Studia oferują „twarde” umiejętności w obszarze finansów, w tym szczególnie inwestycji na rynkach międzynarodowych i zarządzania finansami przedsiębiorstw

• Zajęcia na kierunku prowadzone są przez profesjonalną kadrę naukową, ale także przez praktyków i ekspertów

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

• instytucje finansowe – banki komercyjne i inwestycyjne; fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe, emerytalne; biura maklerskie, firmy inwestycyjne, giełda papierów wartościowych itp.

• korporacje transnarodowe finansowe i niefinansowe

• przedsiębiorstwa prowadzące wymianę handlową z zagranicą

• działy finansowe przedsiębiorstw

• firmy doradcze i consultingowe

• administracja publiczna

• instytucje i organizacje międzynarodowe

Kierunkiem opiekuje się Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Więcej informacji: www.fm.uni.lodz.pl   www.facebook.com/finansemiedzynarodowe

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 96)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 270)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 164)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Artystyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 • Informatyczna
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
...
(liczba słów w pełnym opisie: 171)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 108

25 września (poniedziałek) godz. 14.00-18.00

26 września (wtorek) godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 2: 42 635-59-71.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl


grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl