Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

fizyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Pomorska 149/153

90-236 Łódź

pok. A 203

Dokumenty można również wysłać pocztą na powyższy adres do 26.09.2018r.

Terminy:

18.07.2018 r. (środa) godz. 10.00-13.00,

19.07.2018 r. (czwartek) godz. 10.00-13.00,

20.07.2018 r. (piątek) godz. 10.00-13.00,

21.07.2018 r. (sobota) godz. 10.00-13.00,

26.07.2018 r. (czwartek) godz. 10.00-11.00,

02.08.2018 r. (czwartek) godz. 10.00-11.00,

16.08.2018 r. (czwartek) godz. 10.00-11.00,

23.08.2018 r. (czwartek) godz. 10.00-11.00,

30.08.2018 r. (czwartek) godz. 10.00-11.00,

06.09.2018 r. (czwartek) godz. 10.00-11.00,

13.09.2018 r. (czwartek) godz. 10.00-12.00,

19.09.2018 r. (środa) godz. 10.00-12.00.

Kontakt:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

w godzinach przyjmowania dokumentów:

tel.  42 635 56 39

w pozostałych godzinach:

tel. 42 635 56 32 Przewodniczący WKR

tel. 42 635 56 46 Sekretarz WKR

tel. 42 635 55 51 Członek WKR 

E-mail: rekrutacja@wfis.uni.lodz.pl


Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 107)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 294)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 177)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Chemiczna
 • Fizyczna
 • Matematyczna
 • Informatyczna
 • Wiedzy Technicznej
 • Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Wiedzy Elektronicznej i Elektrycznej "Euroelektra".

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są

...
(liczba słów w pełnym opisie: 99)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych pierwszego stopnia.

Opis

Studia I stopnia - kierunek Fizyka - są 3-letnimi studiami prowadzonymi przez WFiIS. Studia stanowią autonomiczną formę akademickich studiów kończących się uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem studiów na kierunku Fizyka jest wykształcenie specjalistów oraz badaczy w zakresie fizyki teoretycznej i doświadczalnej.

Po I semestrze następuje wybór specjalności:

 • fizyka – profil ogólnoakademicki
 • astrofizyka – profil ogólnoakademicki
 • nanotechnologia – profil ogólnoakademicki
 • fizyka medyczna – profil praktyczny

Adresaci kierunku

Kierunek adresowany jest do osób gotowych kształcić się i otrzymywać wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów fizycznych. Od kandydatów oczekuje się zdolności do pracy w laboratorium, otwartości na pracę zespołową, zdolności do prowadzenia zarówno analizy jak i syntezy zdobytej wiedzy oraz systematyczności                   i uporządkowanych sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych i informacji.

Kandydaci na studia powinni ponadto wykazywać zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań nadzorowanych przez samodzielną kadrę w ramach studiów II stopnia, prowadzących do uzyskania stopnia naukowego magistra fizyki.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci studiów fizycznych znajdują zatrudnienie w branżach elektronicznej           i informatycznej, w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, laboratoriach medycznych, diagnostycznych i ośrodkach naukowych. Ukształtowane w trakcie studiów kompetencje pozwalają im aktywnie uczestniczyć w tworzeniu projektów technologicznych, czy odnaleźć się w roli technologa czy koordynatora wdrażanych rozwiązań. Dzięki znajomości metod statystycznych znajdują również zatrudnienie w firmach konsultingowych i bankach.

Więcej informacji znajdziesz na:

http://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-fizyki-i-informatyki-stosowanej/

https://studia.wfis.uni.lodz.pl/

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl