tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia, specjalność: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na specjalności filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie pozwalają uzyskać wiedzę w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i/lub Rzymu, a także, w zależności od wybranej specjalizacji, znajomość języków nowożytnych: włoskiego lub nowogreckiego. Obok zagadnień czysto językowych i literackich student zapoznaje się z historią, kulturą, sztuką oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań antyku grecko-rzymskiego. Studia klasyczne i śródziemnomorskie kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych.

W ramach specjalności student ma do wyboru jedną z trzech specjalizacji:

• filologia klasyczna;

• studia śródziemnomorskie z językiem greckim;

• studia śródziemnomorskie z językiem włoskim.

Ukończenie studiów I stopnia na specjalności filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia zarówno w zakresie filologii klasycznej, jak i innych kierunków humanistycznych. Absolwent, w zależności od wybranej specjalizacji, posiada podstawową znajomość języków klasycznych (greki i/lub łaciny) i języków nowożytnych (nowogreckiego lub włoskiego), oraz wiedzę o literaturze, kulturze i historii obszaru językowego starożytnej Grecji i/lub Rzymu. Wyposażony jest w podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego. Posiada dobre wykształcenie humanistyczne, co pozwala na podjęcie pracy w rozmaitych instytucjach i na różnorodnych stanowiskach, stosownie do oczekiwań przyszłego pracodawcy. Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji praktycznych możliwe jest zatrudnienie w wydawnictwach, bibliotekach, muzeach, archiwach, środkach masowego przekazu, instytucjach kultury oraz instytucjach oświatowych.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 123)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 403)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 184)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Języka Francuskiego
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
  • Języka Rosyjskiego
  • Języka Hiszpańskiego
  • Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
  • Filozoficzna
  • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
  • Literatury i Języka Polskiego.
...
(liczba słów w pełnym opisie: 101)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min. 15 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych pierwszego stopnia.

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl