Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia, specjalność: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236  Łódź

sale 01 i 02 (poziom -1)

Terminy:

18.07.2018 r. (środa) godz. 10.00-14.00,

19.07.2018 r. (czwartek) godz. 12.00-16.00,

20.07.2018 r. (piątek) godz. 10.00-14.00,

21.07.2018 r. (sobota) godz. 10.00-14.00.

Kontakt:

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska 

e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664 52 16

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnych:

42 635 68 96, 42 235 01 60, 42 235 01 61

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 123)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 403)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 184)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Języka Francuskiego
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
  • Języka Rosyjskiego
  • Języka Hiszpańskiego
  • Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
  • Filozoficzna
  • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
  • Literatury i Języka Polskiego.
...
(liczba słów w pełnym opisie: 101)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min. 15 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych pierwszego stopnia.

Opis

 Studia na specjalności filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie pozwalają uzyskać wiedzę w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także, w zależności od wybranej specjalizacji, podstawową lub zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Obok zagadnień czysto językowych i literackich student zapoznaje się z historią, kulturą  i sztuką antyku grecko-rzymskiego oraz ich recepcją w kulturze europejskiej. Studia klasyczne i śródziemnomorskie kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych. Mogą być też one cennym uzupełnieniem wykształcenia zdobytego na innych kierunkach humanistycznych (jak filologia polska, filologie obce, historia, archeologia, filozofia itp.)

W ramach specjalności student ma do wyboru jedną z dwóch specjalizacji:

• filologia klasyczna;

• studia śródziemnomorskie z językiem włoskim.

Ukończenie studiów I stopnia na specjalności filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia zarówno w zakresie filologii klasycznej, jak i innych kierunków humanistycznych.

Absolwent posiada dobre wykształcenie humanistyczne, co pozwala na podjęcie pracy w rozmaitych instytucjach i na różnorodnych stanowiskach, stosownie do oczekiwań przyszłego pracodawcy. Doskonale sprawdza się zawodowo we wszystkich instytucjach wymagających kreatywności oraz związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury. Znajomość języka łacińskiego pozwala mu na szybsze opanowanie innych języków. Dodatkowym atutem może być nabyta w ramach specjalizacji śródziemnomorskiej znajomość języka włoskiego.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl