tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia, specjalność: filologia rosyjska studia stacjonarne pierwszego stopnia – III termin

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-09 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

5

Język wykładowy

polski

Opis

Zasadnicze cele kształcenia

Wykształcenie umiejętności językowych:

• do poziomu min. C1 znajomości języka rosyjskiego,

• do poziomu B2 w zakresie rosyjskiego specjalistycznego języka biznesu i turystyki,

• do poziomu  B1 w zakresie języka ukraińskiego,

• do poziomu min. B2 w zakresie języka angielskiego.

• Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów danego obszaru językowego,

• Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka (języków) kształcenia filologicznego;

• Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;

• Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;

• Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;

• Wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, interkulturowych i mediacyjnych.

Kwalifikacje zawodowe:

Po filologii I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• tłumacz,

• ekspert do spraw danego kraju (krajów) w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także handlowych i turystycznych,

• wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury, mediów i firm oraz instytucji wymagających znajomości języka obcego.

Dodatkowe informacje na www.filros.uni.lodz.pl

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 139)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 429)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 195)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Literatury i Języka Polskiego

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu

...
(liczba słów w pełnym opisie: 91)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne: znajomość języka rosyjskiego (dla grupy zaawansowanej), znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

Od semestru pierwszego wybór grupy:

 • filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym - min. 20, max. 25;
 • filologia rosyjska zaawansowana z językiem ukraińskim od podstaw - min. 20, max. 25;
 • filologia rosyjska niezaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym - min. 20, max. 25;
 • filologia rosyjska niezaawansowana z rozszerzeniem od II roku: język rosyjski w biznesie i turystyce - min. 20, max. 25 osób.

Do grupy z językiem angielskim zaawansowanym będą mogli zapisywać się kandydaci, którzy zdali maturę z tego języka lub posiadają certyfikat na poziomie min. B1. Pierwszeństwo w wyborze będą mieli kandydaci przyjęci z największą liczbą punktów rekrutacyjnych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

25 września 2017r. (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00

26 września 2017r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl