tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

geografia studia stacjonarne pierwszego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku geografia wyposażają absolwenta w kluczowe kompetencje niezbędne do analizowania, rozumienia i kształtowania środowiska geograficznego. Przekazywana wiedza ma charakter interdyscyplinarny i zawiera elementy z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych. Ważnym elementem programu studiów są ćwiczenia praktyczne i zajęcia terenowe, w tym dłuższe wyjazdy studialne w różne regiony Polski. Studenci nabywają ponadto biegłości w posługiwaniu się Geograficznymi Systemami Informacyjnymi (GIS) i innymi technologiami wykorzystywanymi w naukach o Ziemi. Ukończenie studiów przygotowuje w kompleksowy sposób do podejmowaniu pracy na różnych stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym, samorządem terytorialnym, ochroną przyrody, turystyką czy edukacją.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 109)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 372)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 171)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Artystyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 • Informatyczna
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
...
(liczba słów w pełnym opisie: 221)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Nauk Geograficznych

Collegium Geographicum

ul. Kopcińskiego 31

90-142 Łódź

sala 310

25.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 11.00-15.00

27.09.2017 r. (środa) godz. 11.00-15.00

29.09.2017 r. (piątek) godz. 11.00-15.00

2.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

4.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

6.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

9.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

11.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

13.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-45-70, e-mail: zzsipp@geo.uni.lodz.pl (w okresie od 1 do 19 września)

tel. 42 635-45-81 e-mail: andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl  ( w okresie od 20 września)

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl