Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

geoinformacja studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2019-05-08 12:00:00 do 2019-07-08 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Collegium Geographicum

ul. Kopcińskiego 31, s. 121 I piętro

Łódź 90-142

Terminy:

17.07.2019 r. (środa) godz. 9:00-16:00

18.07.2019 r. (czwartek) godz. 9:00-18:00

19.07.2019 r. (piątek) godz. 9:00-16:00

20.07.2019 r. (sobota) godz. 10:00-14:00

Kontakt:

e-mail: andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl

tel.: 42 635 45 81 (w okresie: do 16.07, 22-24.07, 1-8.08.2019)

tel.: 42 635 45 64 (w okresie 17-20.07 i 25-29.07.2019)

Dane do korespondencji:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

ul. Kopcińskiego 31, s. 121

Łódź 90-142


Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2019/2020.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 113)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 380)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 175)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Języka Francuskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Biologiczna
 • Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Geograficzna
...
(liczba słów w pełnym opisie: 277)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Opis

Kierunek studiów GEOINFORMACJA prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki. Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także ścisłych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych.

Ideą studiów jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności obejmujących m. in.: podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej (GIS), teledetekcję cyfrowa, Topograficzna Bazy Danych, metody analiz przestrzennych, podstawy geodezji, podstawy programowania, bazy danych. Studia obejmują szereg przedmiotów o różnych zakresach, które dają wszechstronne i interdyscyplinarne wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. W trakcie studiów wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie użytkowe ArcGIS, Geomedia, AutoCad (również na komputerach studentów). Więcej informacji na http://geoinformacja.geo.uni.lodz.pl/

Absolwent studiów GEOINFORMACJA 1 st.  powinien być przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna m.in. w: przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią, ochronie środowiska, leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym, wojsku, geodezji, biurach planowania przestrzennego i innych a także do podjęcia studiów 2 stopnia.  

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl