Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

geomonitoring studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2019-05-08 12:00:00 do 2019-07-08 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Collegium Geographicum

ul. Kopcińskiego 31, s. 121 I piętro

Łódź 90-142

Terminy:

17.07.2019 r. (środa) godz. 9:00-16:00

18.07.2019 r. (czwartek) godz. 9:00-18:00

19.07.2019 r. (piątek) godz. 9:00-16:00

20.07.2019 r. (sobota) godz. 10:00-14:00

Kontakt:

e-mail: andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl

tel.: 42 635 45 81 (w okresie: do 16.07, 22-24.07, 1-8.08.2019)

tel.: 42 635 45 64 (w okresie 17-20.07 i 25-29.07.2019)

Dane do korespondencji:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

ul. Kopcińskiego 31, s. 121

Łódź 90-142


Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2019/2020.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 110)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 374)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 171)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Języka Francuskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Biologiczna
 • Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Geograficzna
...
(liczba słów w pełnym opisie: 271)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Opis

W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych wielu zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich. Uczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu. Poznają dogłębnie właściwości i procesy w tych sferach zachodzące oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery. W efekcie będą przygotowani do realizacji zadań w ramach państwowych służb związanych z monitoringiem środowiska, jak również instytucji zajmujących się ocenami oddziaływania na środowisko i konsultingiem środowiskowym.

Możliwości zatrudnienia:

Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy w służbach i instytucjach powołanych do monitorowania oraz kontroli środowiska, planowania zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz konsultingu i oceny oddziaływania na środowisko. Zatrudnienie zawodowe jest możliwe m.in. w:

• jednostkach administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu, gospodarką wodną, geologią itp.)

• państwowych instytutach badawczych (np. PIG, IMGW)

• Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służbie Hydrogeologicznej

• inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli oraz w organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

• w laboratoriach i stacjach terenowych

• firmach konsultingowych, doradczych i pracowniach projektowych (oceny oddziaływania na środowisko, szacowanie kosztów środowiskowych, ekspertyzy, projekty ochrony środowiska i rekultywacji terenu)

• w prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska

• w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl