Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

geomonitoring studia stacjonarne pierwszego stopnia

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Duration: 3 years
   back

Language

polish

Enrollment

from 2018-05-09 12:00:00 to 2018-07-09 23:59:59

Description

W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych wielu zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich. Uczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu. Poznają dogłębnie właściwości i procesy w tych sferach zachodzące oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery. W efekcie będą przygotowani do realizacji zadań w ramach państwowych służb związanych z monitoringiem środowiska, jak również instytucji zajmujących się ocenami oddziaływania na środowisko i konsultingiem środowiskowym.

Możliwości zatrudnienia:

Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy w służbach i instytucjach powołanych do monitorowania oraz kontroli środowiska, planowania zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz konsultingu i oceny oddziaływania na środowisko. Zatrudnienie zawodowe jest możliwe m.in. w:

• jednostkach administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu, gospodarką wodną, geologią itp.)

• państwowych instytutach badawczych (np. PIG, IMGW)

• Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służbie Hydrogeologicznej

• inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli oraz w organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

• w laboratoriach i stacjach terenowych

• firmach konsultingowych, doradczych i pracowniach projektowych (oceny oddziaływania na środowisko, szacowanie kosztów środowiskowych, ekspertyzy, projekty ochrony środowiska i rekultywacji terenu)

• w prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska

• w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Admission rules

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Admission procedure for candidates with new maturity exam

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 112)
+show more information

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 378)
+show more information

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 172)
+show more information

Exceptions from admission procedure

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Języka Francuskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Biologiczna
 • Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Geograficzna
...
(liczba słów w pełnym opisie: 225)
+show more information

Additional information

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych pierwszego stopnia.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl