tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) -II termin

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (ćwiczenia terenowe), wyjazdy na studia i staże oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Absolwenci kierunku mogą pracować w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz europejskim, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w firmach komercyjnych zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych na projekty regionalne i lokalne, w agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych i innych z otoczenia biznesu.

Absolwent umie scharakteryzować przebieg, skalę i konsekwencje zmian zachodzących w przestrzeni, w wymiarach: lokalnych, regionalnych, globalnych, wybiera metody i narzędzia do opisu i interpretacji zjawisk procesów oraz kierunków zmian w rozwoju.

Absolwent jest przygotowany do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, możliwościami, zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, umie konstruować strategie i plany rozwoju miast i regionów oraz analizować czynniki konkurencyjności jednostek terytorialnych w kontekście globalizacji i integracji Polski z UE, wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością, staje się świadomym aktorem rozwoju lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Studia oferują 5 specjalności: Zarządzanie miastem i regionem; Kapitał ludzki w regionie; Inwestycje i nieruchomości; Samorząd terytorialny; Regionalne analizy ekonomiczne oraz wybierane przez studenta przedmioty monograficzne, również w języku obcym.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 99)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 276)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 167)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Artystyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 • Informatyczna
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
...
(liczba słów w pełnym opisie: 171)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 107

25 września (poniedziałek) godz. 14.00-18.00

26 września (wtorek) godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 1: 42 635-59-70.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl