Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

historia studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2019-05-08 12:00:00 do 2019-07-08 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Filozoficzno-Historyczny 

ul. Narutowicza 65, pokój 6 (parter)

 90-131 Łódź

Terminy:

17.07.2019 r. (środa) godz. 10:00-18:00

18.07.2019 r. (czwartek) godz. 10:00-18:00

19.07.2019 r. (piątek) godz. 10:00-16:00

20.07.2019 r. (sobota) godz. 10:00-16:00

Kontakt:

tel.: 42 635 61 64

mail: fil.hist.rekrutacja2019@gmail.com


Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2019/2020.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 135)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 461)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 197)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Geograficzna
  • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
  • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  • Literatury i Języka Polskiego
  • Języka Łacińskiego i Kultury Łacińskiej
  • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 25 osób.

Specjalności:

  • nauczycielska,
  • ogólnohistoryczna.

Każda ze specjalności zostanie uruchomiona, jeżeli zgłosi się na nią co najmniej 20 osób. Wyboru specjalności kandydat dokonuje podczas immatrykulacji wypełniając stosowną deklarację. 

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Uzyskanie ogólnego wykształcenia z zakresu humanistyki i nauk społecznych, ułatwiającego rozumienie współczesnego świata i zjawisk w nim zachodzących, sięgających swymi korzeniami przeszłości

• Poznanie metod rozwiązywania problemów badawczych, umożliwiających w przyszłości podejmowanie zadań stawianych w pracy zawodowej

• Poznanie najnowszych osiągnięć w naukach historycznych oraz możliwości ich zastosowania w świecie współczesnym

• Umiejętność analizy problemów, ich interpretacji, a także syntezy zdobytych informacji

• Dostrzeganie odmiennych poglądów i interpretacji na temat różnych zjawisk zachodzących w przeszłości i teraźniejszości – kształtowanie postawy tolerancji dla odmiennych punktów widzenia

• Prowadzenie dyskusji z uzasadnianiem własnego stanowiska – sztuka argumentowania

• Pisanie tekstów, jako umiejętności wciąż podstawowej w wielu zajęciach zawodowych (np. praca w instytucjach, urzędach, mediach, dyplomacji, szkole itp.)

• Wyrobienie kultury języka w mowie i piśmie

• Przygotowywanie przekonujących wystąpień ustnych i pisemnych

Kwalifikacje zawodowe absolwentów:

Po studiach historycznych I stopnia (licencjackich) absolwent uzyskuje możliwość pracy m.in. w miejscach takich jak:

• urzędy oraz instytucje państwowe i samorządowe

• prasa, radio, telewizja

• archiwa państwowe, zakładowe

• szkoły: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

• dyplomacja

• muzea

• instytucje kultury

• turystyka: przewodnik, animator

Wymagane kompetencje kandydatów na studia: świadectwo maturalne, znajomość historii oraz zainteresowanie sprawami życia politycznego, społecznego i kulturalnego kraju.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl