Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

historia sztuki studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Filozoficzno-Historyczny

ul. Narutowicza 65

pokój 6, parter

(stary Rektorat UŁ)

Terminy:

18.07.2018 r. (środa) godz. 10:00-18:00,

19.07.2018 r. (czwartek) godz. 10:00-16:00,

20.07.2018 r. (piątek) godz. 10:00-18:00,

21.07.2018 r. (sobota) godz. 10:00-16:00.

Kontakt:

dr hab. Teresa Wolińska - teresa.wolinska@uni.lodz.pl; t.wolinska@wp.pl

dr Kamil Piskała - kamil.piskala@gmail.com

dr Agnieszka Świętosławska - a.swietoslawska@uni.lodz.pl

tel. 42 635 61 64

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 114)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 412)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 176)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Artystyczna
  • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
  • Literatury i Języka Polskiego
  • Języka Łacińskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych pierwszego stopnia.

Opis

Studia na kierunku HISTORIA SZTUKI pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii architektury i plastyki od starożytności po czasy współczesne. W trakcie ich trwania jest prezentowana wiedza o metodach badania i sposobie wartościowania dziedzictwa artystycznego. Program studiów oprócz zajęć dydaktycznych w salach oferuje bogaty program zajęć terenowych i praktycznych.

Na etapie studiów licencjackich trzon programu tworzą wykłady i zajęcia specjalizacyjne. W latach I-III obejmują one omówienie dziejów sztuki powszechnej i polskiej. Na roku I odbywają się zajęcia z zakresu sztuki starożytnej i średniowiecznej. W kolejnym roku jest omawiana sztuka nowożytna (epoki renesansu i baroku) i XIX wieku. Zajęcia na ostatnim roku koncentrują się na sztuce nowoczesnej i współczesnej. Możliwość wyboru zajęć specjalizacyjnych pozwala na wstępne, indywidualne rozwijanie własnych zainteresowań. Na I roku jest również realizowany blok zajęć ze wstępu do historii sztuki, który przybliża studentom podstawy warsztatowe historyka sztuki (aparat pojęciowy, metody opisu i datowania, wprowadzenie do historii rzemiosła artystycznego i ornamentyki). Istotnym uzupełnieniem zajęć są objazdy terenowe, które w wymiarze 6 dni są organizowane po każdym roku. Praktyczne umiejętności weryfikuje również obóz inwentaryzacyjny i praktyki zawodowe, które odbywają się po zakończeniu II roku. Ukoronowaniem studiów licencjackich jest egzamin i przygotowanie pracy pisemnej w ramach seminarium na III roku.

Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw. Dysponuje zasobem merytorycznej wiedzy pozwalającym na podjęcie podstawowych działań popularyzujących sztukę. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku historia sztuki.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl