tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

historia sztuki studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-09 12:00:00 do 2017-07-10 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku HISTORIA SZTUKI pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii architektury i plastyki od starożytności po czasy współczesne. Dysponuje wiedzą o metodach badania i sposobie wartościowania dziedzictwa artystycznego. Program studiów oprócz zajęć dydaktycznych oferuje bogaty program zajęć praktycznych.

Na etapie studiów licencjackich trzon tworzą wykłady i zajęcia specjalizacyjne. W latach I-III obejmują one omówienie dziejów sztuki powszechnej i polskiej. Na roku I odbywają się zajęcia z zakresu sztuki starożytnej i średniowiecznej. W kolejnym roku jest omawiana sztuka nowożytna (epoki renesansu i baroku) i XIX wieku. Zajęcia na ostatnim roku koncentrują się na sztuce nowoczesnej i współczesnej. Możliwość wyboru zajęć specjalizacyjnych pozwala na indywidualne rozwijanie własnych zainteresowań. Na I roku jest również realizowany blok zajęć ze wstępu do historii sztuki, który przybliża studentom podstawy warsztatowe historii sztuki (aparat pojęciowy, metody opisu i datowania, wprowadzenie do historii rzemiosła artystycznego i ornamentyki). Istotnym uzupełnieniem zajęć są objazdy terenowe, które w wymiarze 6 dni są organizowane po każdym roku. Praktyczne umiejętności weryfikuje również obóz inwentaryzacyjny, który odbywa się po zakończeniu II roku. Ukoronowaniem studiów licencjackich jest egzamin i przygotowanie pracy pisemnej w ramach seminarium na III roku.

Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw. Dysponuje zasobem merytorycznej wiedzy pozwalającym na podjęcie podstawowych działań popularyzujących sztukę. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 114)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 412)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 176)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Artystyczna
  • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
  • Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
  • Literatury i Języka Polskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych pierwszego stopnia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

pokój 102

19.07.2017 r. (środa) godz. 10-15,

20.07.2017 r. (czwartek) godz. 13-18,

21.07.2017 r. (piątek) godz. 10-14,

22.07.2017 r. (sobota) godz. 10-14.

Kontakt do WKR: 

tel: 42 635 61 04

dr hab. Grzegorz Markiewicz, prof. UŁ grzegorz.markiewicz@uni.lodz.pl

dr Olgierd Ławrynowicz olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz kleszcz@filozof.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl