tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

340

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwenci kierunku Informatyka I stopnia, w zależności od wybranej specjalności, są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

• programisty, projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera lub specjalisty od zabezpieczeń systemów informatycznych;

• programisty, specjalisty w studiach graficznych i fotograficznych, w przemyśle rozrywkowym lub przy projektowaniu stron internetowych;

• programisty, projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, w zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna i informatyczna.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 95)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 268)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 163)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Fizyczna
 • Informatyczna
 • Matematyczna
 • Wiedzy Technicznej
 • Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 50 osób.

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 • sieci komputerowe i przetwarzanie danych - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób;
 • logistyka z systemami informatycznymi - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób;
 • grafika komputerowa i projektowanie gier - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób;
 • informatyka ogólna - studia w języku angielskim - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym) - 2 000 PLN za rok

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych pierwszego stopnia.

Nabór został zakończony.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

pok. A 121 (parter)

28 lipca 2017r. godz. 10.00-15.00

29 lipca 2017r. godz. 09.00-14.00

31 lipca 2017r. godz. 10.00-16.00

1 sierpnia 2017r. godz. 09.00-12.00

Kontakt do WKR: e-mail: rekrutacja@math.uni.lodz.pl, tel:42 635 59 84 (tylko w czasie dyżurów).

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl