Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Opis

Kierunek Informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, dostarcza rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych. Przykłady zastosowań informatyki koncentrują się na systemach ekonomicznych i społecznych, co umożliwia uzyskanie kompetencji na styku techniki informatycznej i biznesu.

Program studiów składa się z przedmiotów ściśle informatycznych, ekonomiczno‑humanistycznych i matematyczno-statystycznych, a także przedmiotów do wyboru. Po trzecim semestrze student decyduje się na jedną ze specjalności: „Informatyka w biznesie”, „Bazy danych” lub „Informatyczne wspomaganie decyzji menedżerskich”. Kandydat na studia powinien znać język angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym.

Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie u studentów Informatyki praktycznych umiejętności i wytworzenie aktywnej postawy otwartości na nową wiedzę. Zasadniczy zakres kompetencji Absolwenta to: profesjonalne przeprowadzenie analizy istniejącego systemu informacyjnego, sformułowanie potrzeb dotyczących jego zmian, poprawne wykonanie projektu informatycznego i jego oprogramowanie, testowanie oraz wdrożenie do eksploatacji i bieżąca konserwacja.

Absolwent kierunku Informatyka będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2.

Zajęcia prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu w oddanym niedawno do użytku Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym.

Zasadnicze cele kształcenia studentów:

• wyposażenie ich w wiedzę z zakresu Informatyki a także ogólną znajomość zagadnień społeczno-gospodarczych,

• wykształcenie umiejętności prawidłowego rozpoznania problemów informatycznych w szerokim kontekście społeczno-gospodarczym,

• przygotowanie do  podejmowania działań przedsiębiorczych,

• wytworzenie postawy gotowości do uczenia się przez całe życie.

Więcej informacji: http://www.kie.uni.lodz.pl/informatyka

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 95)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 268)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 163)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Języka Francuskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Biologiczna
 • Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Wiedzy o
...
(liczba słów w pełnym opisie: 146)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl