tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) – II termin

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

33

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek Informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, dostarcza rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych. Przykłady zastosowań informatyki koncentrują się na systemach ekonomicznych i społecznych, co umożliwia uzyskanie kompetencji na styku techniki informatycznej i biznesu.

Program studiów składa się z przedmiotów ściśle informatycznych, ekonomiczno‑humanistycznych i matematyczno-statystycznych, a także przedmiotów do wyboru. Po trzecim semestrze student decyduje się na jedną ze specjalności: „Informatyka w biznesie”, „Bazy danych” lub „Informatyczne wspomaganie decyzji menedżerskich”. Kandydat na studia powinien znać język angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym.

Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie u studentów Informatyki praktycznych umiejętności i wytworzenie aktywnej postawy otwartości na nową wiedzę. Zasadniczy zakres kompetencji Absolwenta to: profesjonalne przeprowadzenie analizy istniejącego systemu informacyjnego, sformułowanie potrzeb dotyczących jego zmian, poprawne wykonanie projektu informatycznego i jego oprogramowanie, testowanie oraz wdrożenie do eksploatacji i bieżąca konserwacja.

Absolwent kierunku Informatyka będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2.

Zajęcia prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu w oddanym niedawno do użytku Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym.

Zasadnicze cele kształcenia studentów:

• wyposażenie ich w wiedzę z zakresu Informatyki a także ogólną znajomość zagadnień społeczno-gospodarczych,

• wykształcenie umiejętności prawidłowego rozpoznania problemów informatycznych w szerokim kontekście społeczno-gospodarczym,

• przygotowanie do  podejmowania działań przedsiębiorczych,

• wytworzenie postawy gotowości do uczenia się przez całe życie.

Więcej informacji: http://www.kie.uni.lodz.pl/informatyka

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 95)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 268)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 163)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Artystyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 • Informatyczna
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
...
(liczba słów w pełnym opisie: 171)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 108

25 września (poniedziałek) godz. 14.00-18.00

26 września (wtorek) godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 2: 42 635-59-71.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl


grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl