Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka i ekonometria studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

90-214 Łódź

sala E 108

Terminy:

18.07.2018 r. (środa) godz. 15:00-18:00,

19.07.2018 r. (czwartek) godz. 15:00-18:00,

20.07.2018 r. (piątek) godz. 10:00-13:00,

21.07.2018 r. (sobota) godz. 10:00-13:00.

Kontakt: 

tel. 42 635 59 71

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/rekrutacja/informacje-praktyczne/rekrutacja-krok-po-kroku/#nav

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 97)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 272)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 165)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Języka Francuskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Biologiczna
 • Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Wiedzy o
...
(liczba słów w pełnym opisie: 146)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Kandydaci na kierunek informatyka i ekonometria winni znać język angielski w stopniu średnio zaawansowanym.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Opis

Koncepcja studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Ekonomiczno‑Socjologicznym UŁ pozwala przygotować absolwenta do ilościowego badania procesów gospodarczych zarówno o charakterze mikro-, jak i makroekonomicznym. Absolwent posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, a przede wszystkim z zaawansowanych metod statystyczno-ekonometrycznych, badań operacyjnych i informatyki. Potrafi ją wykorzystać do analizy (na gruncie teorii i badań empirycznych) i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych na różnych szczeblach zarządzania. Wiedza z informatyki ekonomicznej może być wykorzystana do projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria kształcą zawodowych ekonomistów, umiejętnie poruszających się w sferze praktyki gospodarczej, wyposażonych w narzędzia analizy ilościowej, na której opiera się współczesna ekonomia i zarządzanie oraz podejmowanie decyzji. Promują wśród studentów nastawienie na wysokie osiągnięcia, innowacyjność i współpracę, co umożliwia skuteczną rywalizację na krajowym i europejskim rynku pracy.

Podstawę programu kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria stanowią: nowoczesny proces dydaktyczny na najwyższym poziomie oraz osiągnięcia w prowadzeniu badań naukowych przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, kołami eksperckimi, studenckimi kołami naukowymi, partnerami biznesowymi, jednostkami sektora publicznego, organizacjami non-profit i towarzystwami naukowymi.

W zależności od wybranej specjalności, kwalifikacje absolwenta są zorientowane na wykorzystanie metod ekonometrii (Ekonometria), narzędzi informatycznych i multimediów (Informatyka Ekonomiczna i Multimedia), narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji (Optymalizacja Decyzji Menadżerskich) oraz narzędzi i metod statystyki w zarządzaniu ryzykiem (Statystyka w Zarządzaniu Ryzykiem).

Więcej informacji: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-i-stopnia-licencjackie/#nav

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl