tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka i ekonometria studia stacjonarne pierwszego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Koncepcja studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Ekonomiczno‑Socjologicznym UŁ pozwala przygotować absolwenta do ilościowego badania procesów gospodarczych zarówno o charakterze mikro-, jak i makroekonomicznym. Absolwent posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, a przede wszystkim z zaawansowanych metod statystyczno-ekonometrycznych, badań operacyjnych i informatyki. Potrafi ją wykorzystać do analizy (na gruncie teorii i badań empirycznych) i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych na różnych szczeblach zarządzania. Wiedza z informatyki ekonomicznej może być wykorzystana do projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria kształcą zawodowych ekonomistów, umiejętnie poruszających się w sferze praktyki gospodarczej, wyposażonych w narzędzia analizy ilościowej, na której opiera się współczesna ekonomia i zarządzanie oraz podejmowanie decyzji. Promują wśród studentów nastawienie na wysokie osiągnięcia, innowacyjność i współpracę, co umożliwia skuteczną rywalizację na krajowym i europejskim rynku pracy.

Podstawę programu kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria stanowią: nowoczesny proces dydaktyczny na najwyższym poziomie oraz osiągnięcia w prowadzeniu badań naukowych przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, kołami eksperckimi, studenckimi kołami naukowymi, partnerami biznesowymi, jednostkami sektora publicznego, organizacjami non-profit i towarzystwami naukowymi.

W zależności od wybranej specjalności, kwalifikacje absolwenta są zorientowane na wykorzystanie metod ekonometrii (Ekonometria), narzędzi informatycznych i multimediów (Informatyka Ekonomiczna i Multimedia), narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji (Optymalizacja Decyzji Menadżerskich) oraz narzędzi i metod statystyki w zarządzaniu ryzykiem (Statystyka w Zarządzaniu Ryzykiem).

Więcej informacji: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-i-stopnia-licencjackie/#nav

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 97)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 272)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 165)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Artystyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 • Informatyczna
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
...
(liczba słów w pełnym opisie: 171)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Kandydaci na kierunek informatyka i ekonometria winni znać język angielski w stopniu średnio zaawansowanym.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 108

25 września (poniedziałek) godz. 14.00-18.00

26 września (wtorek) godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 2: 42 635-59-71.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl


grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl