Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informacja w środowisku cyfrowym studia stacjonarne pierwszego stopnia

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Duration: 3 years
   back

Language

polish

Enrollment

from 2018-05-09 12:00:00 to 2018-07-09 23:59:59

Admission rules

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Admission procedure for candidates with new maturity exam

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 108)
+show more information

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 292)
+show more information

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 176)
+show more information

Exceptions from admission procedure

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści nastepujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
  • Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
  • Filozoficzna
  • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
  • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  • Lieratury i Języka Polskiego
  • Matematyczna
  • Informatyczna
  • Bibliologiczna i Informatologiczna.

Szczegółowe

...
(liczba słów w pełnym opisie: 97)
+show more information

Additional information

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi sie co najmniej 25 osób.

Description

Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną. Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym kształcą i rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym i będzie nadal postępować.

Główne przedmioty:

Wstęp do informatologii, Współczesny rynek medialny, Źródła informacji piśmienniczej i elektronicznej, Wyszukiwanie i ocena jakości informacji elektronicznej, Sieciowe środowisko pracy, Projektowanie informacji w środowisku cyfrowym, Metody przetwarzania informacji, Edytorstwo publikacji cyfrowych, Marketing i PR w zarządzaniu firmą, Zarządzanie wizerunkiem w Internecie, Sztuka autoprezentacji, Zarządzanie czasem i praca w zespole.

Uzyskiwane przez absolwentów (licencjatów) kwalifikacje zawodowe:

Absolwenci kierunku Informacja w środowisku cyfrowym są przygotowani  do rozpoczęcia kariery zawodowej w różnych typach instytucji i organizacji funkcjonujących, w mniejszym lub większym stopniu, w środowisku cyfrowym lub z wykorzystaniem elektronicznych form i źródeł informacji. Lista wybranych zawodów dla absolwenta: archiwista dokumentów elektronicznych, analityk informacji i raportów medialnych, specjalista zarządzania informacją, specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, broker informacji (researcher), bibliotekarz.

Informacje o realizowanych na kierunku specjalnościach:

• wirtualne instytucje książki: podstawy bibliotekarstwa cyfrowego, archiwa i repozytoria, promocja i marketing na rynku książki

• zarządzanie informacją: ekonomika informacji;  zarządzanie informacja w mediach; infobrokering, audyt informacyjny

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl