Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

logistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania) - profil praktyczny

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2020-06-01 12:00:00 do 2020-09-03 23:59:59

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wskazane terminy mogą ulec zmianie.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2020/2021.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 108)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 292)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 176)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Geograficzna
 • Fizyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Matematyczna
 • Informatyczna
 • Wiedzy Ekonomicznej
 • Wiedzy Technicznej
 • Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
 • Przedsiębiorczości
 • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
 • Wiedzy o
...
(liczba słów w pełnym opisie: 101)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny.

Profil ogólnoakademicki.
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zglosi się co najmniej 35 osób.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Opis

Celem studiów na kierunku Logistyka jest kształcenie specjalistów w zakresie procesów logistycznych realizowanych w łańcuchu dostaw (logistyczna obsługa klienta, zakupy, zarządzanie zapasami, magazynowanie, spedycja). Program stanowi odpowiedź na wymagania praktyki gospodarczej. Kierunek Logistyka na WZ kładzie nacisk nie tylko na zagadnienie zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa w tym na metody statystyczne i ekonometryczne, ale przede wszystkim na wyzwania jakimi są: zarządzanie łańcuchem dostaw, budowanie relacji z dostawcami i odbiorcami oraz doskonalenie procesów przepływu informacji i towaru.

Kierunek dostarcza wiedzy na temat:

• funkcjonowania nowoczesnych łańcuchów dostaw;

• kształtowania przepływu towarów, umożliwiając ich dostawę we właściwej ilości, oczekiwanej jakości, w wymaganym terminie i po optymalnych kosztach;

• analizowania potrzeb i oczekiwań klientów, dzięki czemu możliwe jest optymalne planowanie, organizowanie i kontrolowanie procesów w łańcuchu dostaw (związanych z obsługą zamówień klientów, zakupem surowców/materiałów i usług niezbędnych do realizacji zamówień, zarządzaniem zapasami, zarządzaniem dostawami surowców/materiałów oraz wyrobów gotowych, obsługą klienta po sprzedaży, logistyką zwrotną);

Możliwość zatrudnienia:

Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: pracownik działu logistyka, specjalista ds. zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. zarządzania zapasami, specjalista ds. zamówień i dostaw, specjalista ds. zarządzania flotą, specjalista ds. transportu, specjalista ds. rozwoju dostawców, product manager ds. zakupu.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl