tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

matematyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

320

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwenci kierunku Matematyka I stopnia, w zależności od wybranej specjalności,

• są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze finansowym, w instytucjach państwowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, w firmach konsultingowych, dużych zakładach produkcyjnych, na stanowiskach takich jak analityk finansowy, analityk danych, konsultant kredytowy, specjalista ds. zarządzania ryzykiem finansowym, specjalista ds. zarządzania wolnymi środkami, doradca finansowy, statystyk,

• są przygotowani do pracy w szkole podstawowej  jako nauczyciele matematyki oraz do prowadzenia zajęć komputerowych lub zajęć z jęz. angielskiego,

• mogą podjąć studia uzupełniające, które, również w zależności od wybranej specjalności, pozwolą im przygotować się do egzaminów na aktuariusza lub doradcę inwestycyjnego lub przygotować się do pracy jako pracownik jednostki naukowo‑badawczej czy nauczyciel matematyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 93)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 264)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 161)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 • Chemiczna
 • Fizyczna
 • Informatyczna
 • Matematyczna
 • Wiedzy Technicznej
 • Wiedzy Ekonomicznej
 • Lingwistyki Matematycznej
 • Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna
...
(liczba słów w pełnym opisie: 95)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 • nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób;
 • matematyka finansowa i aktuarialna - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób;
 • matematyka ogólna - bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc;
 • matematyka teoretyczna - bez ograniczeń minimalnej liczby.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych pierwszego stopnia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

pok. A 121 (parter)

Ze względu na wypełnienie limitu, ostatnie terminy składania dokumentów:

12 września 2017r. godz. 14.00-17.00

15 września 2017r. godz. 10.00-14.00

19 września 2017r. godz. 10.00-14.00

Kontakt do WKR: e-mail: rekrutacja@math.uni.lodz.pl, tel:42 635 59 84 (tylko w czasie dyżurów).

Dokumenty można przesyłać pocztą na powyższy adres, z dopiskiem "rekrutacja".

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl