tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

międzynarodowe stosunki gospodarcze studia stacjonarne pierwszego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

34

Język wykładowy

polski

Opis

Studia pierwszego stopnia na kierunku MSG trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego licencjata. Ogólna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 1800. Celem studiów pierwszego stopnia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w podmiotach funkcjonujących w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym, bądź też samodzielne prowadzenie firmy działającej na rynkach międzynarodowych. 

W programie kształcenia większość przedmiotów dotyczy aspektów międzynarodowych (np. finanse międzynarodowe, marketing międzynarodowy, transport i spedycja na rynkach międzynarodowych, itd.). Istotną część programu kształcenia tworzą specjalności kierunkowe. W zależności od wyboru specjalności student zdobywa konkretne umiejętności w jednym z dwóch zakresów tematycznych:

• Funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych i finanse przedsiębiorstw działających na tych rynkach (specjalność „Przedsiębiorstwo na międzynarodowych rynkach finansowych”, prowadzone są unikatowe zajęcia o charakterze praktycznym Akademia Thomson Reuters i Dealing room)

• Prowadzenie działalności biznesowej w otoczeniu międzynarodowym (specjalność „Biznes na rynku międzynarodowym”).

Studenci mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w międzynarodowych i krajowych instytucjach finansowych oraz pisania prac licencjackich związanych z praktyką gospodarczą. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku MSG:

może podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych, oraz menedżerskich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynku międzynarodowym (np. w międzynarodowych instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich, korporacjach transnarodowych, organizacjach międzynarodowych, placówkach naukowo-badawczych, małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, transportowych, instytucjach otoczenia biznesu, jednostkach administracji publicznej).

może założyć i prowadzić własną firmę, w tym prowadzącą działalność na rynkach międzynarodowych.

Szczegółowy opis kierunku:  www.msg.uni.lodz.pl

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 99)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 276)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 167)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Artystyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 • Informatyczna
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
...
(liczba słów w pełnym opisie: 171)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 108

25 września (poniedziałek) godz. 14.00-18.00

26 września (wtorek) godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 2: 42 635-59-71.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl


grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl