Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

okcydentalistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 125)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 436)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 187)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Języka Francuskiego
  • Języka Białoruskiego
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
  • Języka Rosyjskiego
  • Języka Hiszpańskiego
  • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  • Języka Łacińskiego.

Szczegółowe

...
(liczba słów w pełnym opisie: 101)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi sie co najmniej 20 osób.

Opis

Cele kształcenia:

Okcydentalistyka jest nowym (istniejącym od r. ak. 2012/13) kierunkiem studiów humanistycznych, mającym umożliwić systematyczne i interdyscyplinarne badanie fenomenu cywilizacji zachodniej. Studia te przekazują symultanicznie w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych niezbędną wiedzę historyczną (na temat cywilizacyjnie najdonioślejszych wydarzeń i procesów w obszarze polityki, gospodarki oraz stosunków społecznych) oraz podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej, obyczajów. Okcydentalistykę wyróżniają następujące środki służące osiągnięciu celów kształcenia:

• połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką: trzon programu to warsztaty i projekty realizowane przez studentów prowadzone we współpracy z instytucjami kultury,

• interdyscyplinarne kształcenie w trakcie całych studiów w trójdzielnych modułach filozofia‑historia‑kultura,

• oryginalna propozycja uporządkowania wiedzy o świecie: Cywilizacja Zachodu – jej osiągnięcia, krytyka i konfrontacja z innymi kulturami,

• pluralistyczne ujęcie kultury i bogaty zestaw przedmiotów kształcących umiejętności analizy wszelkich jej przejawów: źródeł historycznych, tekstów filozoficznych, kanonicznych dzieł sztuki, obyczajów, rytuałów, zabaw, kultury popularnej, performansów kulturowych i zjawisk społecznych.

Kwalifikacje zawodowe/sylwetka absolwenta:

Okcydentalistyka wyposaża absolwenta w narzędzia intelektualne, pozwalające łączyć zrozumienie przeszłości z zainteresowaniem teraźniejszością, a także przyszłością. Kształci krytyczny namysł nad wszelkimi podziałami, kategoryzacjami politycznymi, kulturowymi w obrębie Okcydentu. Poprzez aktywizujące metody dydaktyczne kładzie nacisk na efektywne wykorzystanie wiedzy (przekazywanej zarówno tradycyjnymi sposobami w mowie i piśmie, jak i angażującej nowoczesne techniki multimedialne, naukę we współpracy z instytucjami kultury) oraz samodzielne jej zdobywanie (z wykorzystaniem określonych technik pozyskiwania wiedzy i informacji). Student okcydentalistyki wdrażany jest od samego początku do pracy zespołowej (poprzez udział w realizacji projektów, w warsztatach, dyskusjach), rozwija kulturę logiczną, umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz umiejętność analizy wszelkich przejawów kultury. Okcydentalistyka wzbudza zainteresowanie otaczającą rzeczywistością, propaguje pluralizm i otwartość, krytyczny namysł, metodyczność i odpowiedzialność. Okcydentalistyka sprzyja możliwości zatrudnienia w następujących zawodach: wykwalifikowany pracownik sektora kultury i mediów; animator kultury; krytyk sztuki; dziennikarz; polityk. Student zyskuje także optymalne przygotowanie do uszczegółowienia i kontynuowania studiów humanistycznych na poziomie magisterskim w zakresie historii, filozofii, historii sztuki, archeologii, etnologii, studiów politologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl