tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

turystyka i rekreacja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

Limit of students

120

Language

polish

Description

W ramach kierunku Turystyka i Rekreacja proponowane są specjalności:

• Turystyka biznesowa

• Hotelarstwo i gastronomia

 

specjalność: TURYSTYKA BIZNESOWA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Praca w Turystyce Biznesowej jest bez wątpienia najefektowniejszą i najbardziej niezwykłą
w całej branży turystycznej - pozwala doświadczać rzeczy absolutnie nieosiągalnych dla zwykłego śmiertelnika, zarabiać naprawdę przyzwoite pieniądze, a przede wszystkim wieść niesamowicie barwne życie.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka – wiemy, że turystyki biznesowej nie da się nauczyć siedząc w ławce więc stawiamy na zajęcia w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, autokary, hotele, lotniska, parki rozrywki, muzea, największe targi turystyczne Europy. Zajęcia realizowane są m.in. w Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Wszyscy powinni być zdolni do studiów ze zwiększoną aktywnością fi­zyczną, pływaniem, jazdą na nartach i łyżwach.

 

specjalność: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studenci podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zakładach hotelarskich i gastronomicznych. Zajęcia prowadzone są zarówno z przedmiotów zawodowych jak i z zakresu zarządzania obiektami hotelarskimi.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka – wiemy, że turystyki i hotelarstwa nie da się nauczyć siedząc w ławce więc stawiamy na zajęcia w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, autokary, hotele, lotniska, parki rozrywki, muzea, największe targi turystyczne Europy. Zajęcia realizowane są m.in. w Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach;

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Wszyscy powinni być zdolni do studiów ze zwiększoną aktywnością fi­zyczną, pływaniem, jazdą na nartach i łyżwach.

Admission rules

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wymagana jest ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby bez oceny z wychowania fizycznego muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy posiadające adnotację "zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem".

Exceptions from admission procedure

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Geograficzna
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • Geodezyjna i Kartograficzna
 • Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • Wiedzy Hotelarskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Additional documents

 • W przypadku braku oceny z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania ze zwiększona aktywnością fizyczną i pływaniem. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: "zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem".
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę - oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej.
 • 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

Additional information

Wszyscy kandydaci powinni być zdolni do studiów ze zwiększona aktywnością fizyczną i pływaniem, jazdą na nartach i łyżwach.

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 2 - Dziekanat

pn-pt w godz. 8-15

sob. w godz. 9-13

Dane kontaktowe:

tel. 44 724-97-20 

e-mail: filiaul@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl