tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

wojskoznawstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-28 12:00:00 do 2017-09-18 23:59:59

Limit miejsc

8

Język wykładowy

polski

Opis

• Wojskoznawstwo jest nowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie wykształcenia w tej specjalności.

• Studenci Wojskoznawstwa I stopnia uczestniczą w zajęciach poświęconych historii sztuki wojennej, zaznajamiają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii, poznają sylwetki wybitnych wodzów. W toku studiów omawiane są zagadnienia z zakresu bronioznawstwa.

• Studenci poznają współczesne struktury bezpieczeństwa narodowego.

• W programie studiów omawiana będzie rola ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych.

• Studenci będą mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji z dwóch języków obcych.

• W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na temat polskich tradycji wojskowych, wychowania patriotycznego i dziedzictwa kulturowego.

• Studia na tym kierunku są doskonałą formą rozwoju dla osób związanym z ruchem rekonstrukcyjnym i pasjonatów zainteresowanych wojskiem.

• Obok wiedzy teoretycznej studenci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. zajęcia poligonowe czy sztuki walki.

• Absolwenci Wojskoznawstwa przygotowywani są do prowadzenia samodzielnych badań naukowych z zakresu historii wojskowości.

• Absolwent studiów wojskoznawczych ma możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich, w tym na II stopniu Wojskoznawstwa.

• Możliwości zatrudnienia:

- wojsko

- policja i inne służby mundurowe

- administracja państwowa i samorządowa

- media

- placówki kulturalne, muzea, skanseny

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 145)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 435)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 201)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

pokój 102

22 i 23 września godz. 10.00-14.00

25 września godz. 10.00-15.00

Kontakt do WKR: 

tel: 42 635 61 04

dr hab. Grzegorz Markiewicz, prof. UŁ grzegorz.markiewicz@uni.lodz.pl

dr Olgierd Ławrynowicz olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz kleszcz@filozof.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl