Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata (lic.) lub 3,5 roku (inż.)
   powrót

Zapisy są zablokowane


Zapisów na "Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze" proszę dokonywać na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów wchodzących w skład MISM-P wymienionych w sekcji "Dodatkowe informacje" w opisie kierunku.

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Opis

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISM-P) kształcą studentów o interdyscyplinarnych zainteresowaniach w obszarach nauk ścisłych i przyrodniczych. Studenci MISM-P zdobywają wiedzą, umiejętności i kompetencje o zakresie szczegółowym i ogólnym:

• zakres szczegółowy związany jest z realizacją programu w obrębie kierunku wiodącego przyporządkowanego do właściwego obszaru wiedzy. Zakres szczegółowy poświadczony jest dyplomem ukończenia studiów na kierunku wiodącym wybranym przez studenta,

• zakres ogólny obejmuje szeroko pojęte nauki matematyczno-przyrodnicze. Osiągany jest poprzez kształcenie na różnych Wydziałach Uniwersytetu i poświadczony jest w suplemencie do dyplomu.

Studia MISM-P kształtują postawę samodzielności i odpowiedzialności, co wynika z ich trybu indywidualnego: student, wspólnie ze swoim opiekunem ustala swoje cele edukacyjne i realizuje je pod jego opieką.

Absolwent MISM-P posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematycznych i przyrodniczych. Stosownie do wybranych kierunków kształcenia rozumie i potrafi analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie, umie prowadzić rozumowanie matematyczne, jest przygotowany do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki. Absolwent MISM-P jest doskonale przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy i uczestnictwa w życiu społecznym.

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na poszczególnych kierunkach w ramach MISM-P.

Zasady kwalifikacji

Nabór na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wchodzących w skład MISM-P.

Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku ubiega się o przyjęcie na MISM-P.

Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki, na które ubiegają się o przyjęcie.

Dodatkowe informacje

Kierunki wchodzące w skaład MISM-P:

  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:
- Biologia
- Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
- Biotechnologia
- Mikrobiologia
- Ochrona Środowiska
  • Wydział Chemii:
- Chemia
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej:
- Fizyka
- Informatyka
  • Wydział Matematyki i Informatyki:
- Matematyka
- Analiza danych
- Informatyka
  • Wydział Nauk Geograficznych:
- Geografia
- Geomonitoring

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl