tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

analityka gospodarcza studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-08-07 12:00:00 to 2017-09-15 23:59:59

Limit of students

23

Language

polish

Description

„Analityka gospodarcza” jest kierunkiem unikatowym, co oznacza, że jego program został opracowany wyłącznie dla Wydziału Ekonomiczno‑Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Analityka gospodarcza dostarcza wiedzy w większym stopniu opartej na metodach matematycznych niż inne kierunki naszego wydziału (z wyjątkiem Informatyki i Ekonometrii). Dotychczas studia te podejmowali z powodzeniem także absolwenci studiów I stopnia innych kierunków, jednak ukończenie Analityki gospodarczej wymaga od nich dużego nakładu pracy. Warto podjąć ten wysiłek!

Absolwent studiów II stopnia posiądzie umiejętność prowadzenia analiz o znacznym poziomie złożoności. Dzięki temu może pełnić funkcję samodzielnego analityka ekonomicznego w firmach średniej wielkości zaś po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego, kierować zespołem analitycznym w dużym podmiocie gospodarczym, jednostce samorządu terytorialnego lub instytucji sektora finansowego (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy konsultingowe). Inną możliwością jest prowadzenie samodzielnej działalności doradczej. Największą zaletą absolwenta będzie doskonała znajomość uniwersalnych technik analityczno‑prognostycznych, a w efekcie wysoka elastyczność w dostosowaniu się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Admission rules

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Additional information

Od kandydatów oczekiwana jest podstawowa znajomość ekonometrii, statystyki, ekonomii i matematyki. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu tworzenia i wykorzystania baz danych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 207

25 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

26 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 3: 42 635-59-72.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl