tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

chemia kosmetyczna studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

40

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem kształcenia na kierunku „Chemia kosmetyczna” jest opanowanie przez studenta podstawowych działów chemii na poziomie rozszerzonym, co pozwala na właściwe analizowanie problemów i szukanie rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę w czasie studiów.

Absolwent kierunku „Chemia kosmetyczna” - studia II-stopnia, oprócz typowych dla kierunku chemicznego przedmiotów ma pogłębioną znajomość podstaw chemii związków zapachowych, zastosowania technik spektroskopowych do analizy substancji naturalnych oraz wybranych technik separacyjnych w analizie kosmetyków. Wiedzę teoretyczną, znajomości języka angielskiego (poziom B2+ ESOKJ) oraz umiejętności praktyczne potrafi wykorzystywać w zakresie syntezy i analizy związków chemicznych, recepturowania kosmetyków oraz do interpretacji zjawisk przyrodniczych. Umie stosować metody laboratoryjne oraz fizyko-chemiczne do rozwiązywania problemów badawczych.

Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych przedsiębiorstw związanych z przemysłem chemicznym, kosmetycznym, spożywczym i farmakologicznym. Jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie, lub do dalszego kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich).

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia kosmetyczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego

...
(liczba słów w pełnym opisie: 158)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy (wykaz placówek w menu POMOC).  
  • Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunki Centrum Obsługi Studentów i DOktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia
...
(liczba słów w pełnym opisie: 146)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Chemii

ul.Tamka 12

91-403 Łódź

Dziekana Wydziału Chemii, budynek I

pok. 1-011

do 6 października

codziennie (poniedziałek - piątek) w godz. 10.00-14.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-58-58 - Komisja Rekrutacyjna Wydziału Chemii (czynny w godzinach dyżuru)

tel. 42 635-57-43 - Dziekanat Wydziału Chemii (pon.-pt. 9.00-15.00, poza godzinami dyżuru)

e-mail: rekrutacja@chemia.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl