tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Economics and International Business (w języku angielskim) studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

52

Język wykładowy

angielski

Opis

Zdobywane podczas studiów na kierunku ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS wiedza i umiejętności odwołują się do dorobku naukowego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych: ekonomii jako fundamentalnej dla tego kierunku oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak finanse, zarządzanie, stosunki międzynarodowe i prawo. Łączy je bowiem wspólny przedmiot badania, jakim jest zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje. Ukończenie studiów na kierunku ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, a także wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ilościowych służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych. Szczególny nacisk położony jest na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej i na zdobycie praktycznych umiejętności, przydatnych zwłaszcza w działalności w wielokulturowym otoczeniu międzynarodowym. Studia umożliwiają także wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w międzynarodowym środowisku pracy. Niektóre z efektów kształcenia mogą być także osiągane w ramach odbywanych przez studentów praktyk zawodowych, staży, czy wolontariatu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS może podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych działających na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Unii Europejskiej. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach specjalistów, menedżerów, dyrektorów, analityków gospodarczych, ekspertów w instytucjach krajowych i europejskich. Studia pomagają rozwinąć biegłą znajomość języka angielskiego, co predestynuje absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach i innych instytucjach międzynarodowych i daje szansę podjęcia zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia.

Główne przedmioty

Microeconomics II, Macroeconomics II, International Economics, Integrated Management Systems, Economics of European Integration II, Globalization, Regionalization and Institutionalization in the World Economy.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Wysokość czesnego

3 000 PLN za rok

Dodatkowe informacje

Kandydaci na kierunek Economics and International Business, studia w języku angielskim winni znać język angielski w stopniu zaawansowanym.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 207

25 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

26 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 3: 42 635-59-72.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl