tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia angielska studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-09 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

58

Język wykładowy

angielski

Opis

Studia drugiego stopnia na kierunku Filologia Angielska pozwalają na znaczne poszerzenie wiedzy na temat języka, historii, literatury oraz kultury krajów obszaru anglojęzycznego zdobytej w ramach studiów pierwszego stopnia. Zajęcia rozwijają takie umiejętności, jak umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, oraz argumentowania własnych poglądów. Studia kładą szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie tych umiejętności w przygotowywaniu ukierunkowanych tematycznie projektów, pisaniu różnego typu tekstów i przygotowywaniu profesjonalnych prezentacji.

Studenci wybierają jedną ze specjalizacji:

Filologiczna ogólna
Oprócz zaawansowanych zajęć anglistycznych specja­lizacja ogólna daje możliwość rozszerzenia zakresu zdobywanej przez studenta wiedzy i umiejętności poprzez korzystanie z oferty całego wydziału oraz zajęć ogólnouniwersyteckich.

Nauczycielska
W ramach specjalizacji nauczycielskiej studenci uczestniczą w zajęciach z dydaktyki nauczania języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Specjalizacja obejmuje także kursy psychologii i pedagogiki oraz praktyki pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej. Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania języka angielskiego i drugiego języka zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra.

Tłumaczeniowa
Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie tłumacza. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności językowych w zakresie tłumaczenia ogólnego, literackiego oraz specjalistycznego w wybranych dziedzinach, np. prawa, medycyny, etc., a także na potrzeby mediów audiowizualnych. W ramach specjalizacji studenci odbywają szereg zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń, a także praktycznych, rozwijających umiejętności niezbędne do wykonywania wszystkich typów tłumaczeń: ustnych, symultanicznych, konsekutywnych, pisemnych, lokalizacji, itp.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada szeroką wiedzę o dyskursie akademickim w wybranej dziedzinie naukowej oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie w pełni biegłym (C2). Zróżnicowane umiejętności rozwijane w czasie studiów humanistycznych, obecnie bardzo pożądane na dynamicznym i interdyscyplinarnym rynku pracy, w połączeniu z wiedzą specjalistyczną i kompetencjami językowymi pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w szkolnictwie, biurach tłumaczy, wydawnictwach, mediach, biznesie jak i instytucjach kultury.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii angielskiej lub dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w innym zakresie plus znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona certyfikaytem oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskana w konkursie dyplomów (50%)  i rozmowie kwalifikacyjnej (50%)**.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i dotyczy jednej z

...
(liczba słów w pełnym opisie: 151)
+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

Forma egzaminu : rozmowa kwalifikacyjna (18 września) - odstąpiono od rozmowy

Dodatkowe informacje

Specjalizacje akademickie: językowznawstwo angielskie teoretyczne i stosowane, literatura i kultura angielskiego obszaru językowego.

Specjalizacje dodatkowe*: filologiczna ogólna, translatorska, nauczycielska, kultura i kształcenie językowe.

* Uruchomienie poszczególnych specjalizacji będzie uzależnione od liczby chętnych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

25 września 2017r. (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00

26 września 2017r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl