tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia polska studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-09 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

79

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalizacje (nieobligatoryjne):

• Nauczycielska

• Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych

• Podstawy grafiki komputerowej

• Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego

• Komunikowanie publiczne

• Literatura stosowana

• Retoryka praktyczna

Zasadnicze cele kształcenia:

• przekazanie pogłębionej wiedzy o historii literatury polskiej, kontekstach procesu historycznoliterackiego oraz o literaturze i kulturze współczesnej;

• przekazanie pogłębionej wiedzy o zjawiskach współczesnej polszczyzny oraz o historii języka polskiego;

• wykształcenie umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu;

• pogłębienie umiejętności sprawnego formułowania wypowiedzi mówionych i pisemnych w języku polskim, a także redagowania i korygowania tekstów w języku polskim zgodnie z zasadami poprawnego stylu i kultury języka;

• pogłębienie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów, gromadzenia danych oraz formułowania na ich podstawie wniosków.

Po studiach magisterskich filologii polskiej absolwent może znaleźć zatrudnienie jako

• nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

• nauczyciel języka polskiego jako obcego

• redaktor i korektor w prasie, wydawnictwach, na portalach internetowych

• dziennikarz

• rzecznik prasowy

• pracownik w instytucjach kultury

• specjalista do spraw kontaktów z klientami w różnych instytucjach, urzędach i firmach prowadzących korespondencję z klientami

• konsultant i doradca do spraw poprawnej dykcji, emisji głosu, higieny narządu mowy, efektywności komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• po ukończeniu specjalizacji podstawy grafiki komputerowej jako pracownik projektujący publikacje książkowe, czasopisma, okładki, reklamy, druki akcydensowe itp.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

• znajomość języka polskiego na poziomie min. B2,

• znajomość języka obcego na poziomie min. B2,

• uporządkowana wiedza z zakresu historii literatury polskiej oraz nauki o języku,

• podstawowa znajomość historii Polski,

• podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie konkursu dyplomów.

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

25 września 2017r. (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00

26 września 2017r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl