tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

fizyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia II stopnia – kierunek Fizyka - są 2-letnimi studiami prowadzonymi przez WFiIS. Studia stanowią autonomiczną formę akademickich studiów II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Celem  studiów  na kierunku  Fizyka jest wykształcenie specjalistów oraz  badaczy  w zakresie fizyki teoretycznej oraz doświadczalnej.

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie studiów studenci uzyskują wiedzę z astrofizyki, fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej, teoretycznej i  fizyki medycznej, ochrony radiologicznej, metrologii oraz popularyzacji nauki.

W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności zarówno rozwiązywania złożonych problemów matematycznych, jak i pracy eksperymentalnej, analizy danych oraz stosowania różnorodnych metod komputerowych i technik obliczeniowych. Studenci aktywnie uczestniczą w licznych badaniach prowadzonych przez pracowników, między innymi na potrzeby przyszłej elektroniki oraz technologii jutra.

Specjalności:

•  profil ogólnoakademicki: fizyka

•  profil praktyczny: fizyka medyczna

Adresaci kierunku

Kierunek adresowany jest do osób gotowych kształcić się  i otrzymywać wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów fizycznych. Od kandydatów oczekuje się zdolności do pracy w laboratorium, otwartości na pracę zespołową, zdolności do prowadzenia zarówno analizy jak i syntezy zdobytej wiedzy oraz  systematyczności i uporządkowanych sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych i informacji.

Kandydaci na studia powinni ponadto wykazywać zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci studiów fizycznych znajdują zatrudnienie w branżach elektronicznej i informatycznej, w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, laboratoriach medycznych, diagnostycznych i ośrodkach naukowych. Ukształtowane w trakcie studiów kompetencje pozwalają im aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu projektami technologicznymi, czy odnaleźć się w roli managera, technologa czy koordynatora wdrażanych rozwiązań. Dzięki znajomości metod statystycznych znajdują również zatrudnienie w firmach konsultingowych i bankach.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań nadzorowanych przez samodzielną kadrę w ramach studiów III stopnia, prowadzących do uzyskania stopnia naukowego doktora fizyki (profil ogólnoakademicki) jak również do podjęcia pracy w laboratoriach.

Więcej informacji znajdziesz na:

www.informatory.uni.lodz.pl

www.studia.wfis.uni.lodz.pl

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

Kandydaci wybierający specjalność nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki mogą zostać zobowiązani do uzupełnienia przedmiotów wymaganych do otrzymania uprawnień do nauczania obu przedmiotów według Rozporządzenia MNiSW z dnia 17.01.2012r.

Dodatkowe informacje

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych drugiego stopnia.

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Uniwersytet Łódzki

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Pomorska 149/153

90-236 Łódź

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - pokój A 203

22.09 godz. 16.00-18.00

02.10.2017r. godz. 10.00-12.00

07.10.2017r. godz. 12.00-14.00

Dokumenty można wysłać również pocztą na powyższy adres do 12 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego 12.10.2017r.)

Dane kontaktowe:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

w godzinach przyjmowania dokumentów;

+48 42 635-56-39

w pozostałych godzinach:

+48 42 635-56-32 Przewodniczący WKR

+48 42 635-56-46 Sekretarz WKR

+48 42 635-55-51 Członek WKR

 

e-mail: rekrutacja@wfis.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl