Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

fizyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Pomorska 149/153

90-236 Łódź

pok. A 203

Dokumenty można również wysłać pocztą na powyższy adres.  

Terminy:

26.07.2018 r. (czwartek) godz. 10.00-12.00,

27.07.2018 r. (piątek) godz. 10.00-12.00,

28.07.2018 r. (sobota) godz. 10.00-12.00,

30.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00-12.00.

Kontakt:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

w godzinach przyjmowania dokumentów:

tel.  42 635 56 39

w pozostałych godzinach:

tel. 42 635 56 32 Przewodniczący WKR

tel. 42 635 56 46 Sekretarz WKR

tel. 42 635 55 51 Członek WKR

E-mail: rekrutacja@wfis.uni.lodz.pl

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych drugiego stopnia.

Opis

Studia II stopnia - kierunek Fizyka - są 2-letnimi studiami prowadzonymi przez WFiIS. Studia stanowią autonomiczną formę akademickich studiów kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Celem studiów na kierunku Fizyka jest wykształcenie specjalistów oraz badaczy w zakresie fizyki teoretycznej oraz doświadczalnej.

Specjalności:

•  fizyka – profil ogólnoakademicki

•  fizyka medyczna – profil praktyczny

Adresaci kierunku

Kierunek adresowany jest do osób gotowych kształcić się i otrzymywać wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów fizycznych. Od kandydatów oczekuje się zdolności do pracy w laboratorium, otwartości na pracę zespołową, zdolności do prowadzenia zarówno analizy jak i syntezy zdobytej wiedzy oraz systematyczności i uporządkowanych sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych i informacji.

Kandydaci na studia powinni ponadto wykazywać zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci studiów fizycznych znajdują zatrudnienie w branżach elektronicznej i informatycznej, w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, laboratoriach medycznych, diagnostycznych i ośrodkach naukowych. Ukształtowane w trakcie studiów kompetencje pozwalają im aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu projektami technologicznymi, czy odnaleźć się w roli managera, technologa czy koordynatora wdrażanych rozwiązań. Dzięki znajomości metod statystycznych znajdują również zatrudnienie w firmach konsultingowych i bankach.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań nadzorowanych przez samodzielną kadrę w ramach studiów III stopnia, prowadzących do uzyskania stopnia naukowego doktora fizyki, jak również do podjęcia pracy w laboratoriach.

Więcej informacji znajdziesz na:

http://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-fizyki-i-informatyki-stosowanej/

https://studia.wfis.uni.lodz.pl/

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl