tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia, specjalność: filologia hiszpańska język hiszpański + amerykanistyka filologiczna studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-09 12:00:00 do 2017-07-17 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

hiszpański

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

- wykształcenie umiejętności językowych z języka hiszpańskiego do poziomu C2;

- wykształcenie umiejętności językowych z języka angielskiego do poziomu minimalnego C2;

- przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka hiszpańskiego;

- przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka angielskiego;

- przekazanie rozszerzonej wiedzy o literaturze, kulturze i historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej;

- przekazanie rozszerzonej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru języka angielskiego;

- wykształcenie specjalistycznych umiejętności translatorskich;

- wykształcenie specjalistycznych umiejętności filologicznych w zakresie tworzenia tekstu mówionego i pisanego, a także w zakresie analizy tekstów i ich interpretacji;

- wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

Uzyskiwane przez absolwentów kwalifikacje zawodowe:

- nauczyciel języka hiszpańskiego (w szkole podstawowej, w gimnazjach i szkołach średnich – po zrealizowaniu bloku pedagogicznego);

 - tłumacz ( w tym tłumacz tekstów specjalistycznych);

- pracownik mediów;

- wykwalifikowany specjalista do spraw obszarów języka hiszpańskiego oraz angielskiego, np. w instytucjach kultury oraz instytucjach UE.

Realizowane na kierunku specjalizacje:

- językoznawcza;

- literaturoznawcza;

Ponadto na kierunku realizowany jest opcjonalny blok pedagogiczny, zapewniający uprawnienia nauczycielskie na wszystkich poziomach nauczania języka hiszpańskiego.

Kompetencje wymagane od kandydata:

- znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2;

- zaawansowana znajomość języka angielskiego;

- podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej),

- podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów  magisterskich.

W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż filologia hiszpańska wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.

Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów, pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli absolwenci filologii hiszpańskiej.

Terminy egzaminów

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna - tylko dla kandydatów innych kierunków/specjalności niż filologia hiszpańska nieposiadających certyfikatu znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.

Kandydat o dokładnym terminie i miejscu rozmowy zostanie powiadomiony poprzez wiadomość systemową.

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej); podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturanlnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min. 20 osób.

Studenci są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch naukowych specjalizacji: językoznawczej lub literaturoznawczej.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

27.07.2017 r. (czwartek) godz. 12.00-16.00,

28.07.2017 r. (piątek) godz. 10.00-14.00,

31.07.2017 r. (poniedziałek) godz. 10.00-14.00.

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl