Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia, specjalność: filologia klasyczna studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Opis

Studia magisterskie na specjalności filologia klasyczna pozwalają uzyskać pogłębioną wiedzę w zakresie języka łacińskiego i greckiego oraz literatury i kultury starożytnej, a także znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych. Studia te  wszechstronnie rozwijają predyspozycje intelektualne i przygotowują do pełnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Europy. Dostarczają także najodpowiedniejsze instrumentarium do pracy naukowej we wszystkich dziedzinach humanistyki, dlatego też mogą być one cennym uzupełnieniem wykształcenia zdobytego na innych kierunkach humanistycznych (jak filologia polska, filologie obce, historia, archeologia, filozofia itp.).

Po studiach drugiego stopnia absolwent posiada znajomość obu języków klasycznych, pogłębioną i uszczegółowioną wiedzę  o roli antyku jako fundamentu cywilizacji europejskiej oraz utrwalone i pogłębione umiejętności filologiczne (translacja, analiza i interpretacja tekstu) i kompetencje interkulturowe. Absolwent taki doskonale sprawdza się zawodowo we wszystkich instytucjach wymagających kreatywności oraz związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, co pozwala na podjęcie pracy w najrozmaitszych zawodach i na różnorodnych stanowiskach (instytuty naukowe, biblioteki, archiwa, wydawnictwa, środki masowego przekazu).

Zasady kwalifikacji

Kryteria przyjęcia kandydata będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

- kandydaci przyjmowani będa na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich).

Kryteria przyjęcia kandydata nie będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

- kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnego kierunku.

Dodatkowe informacje

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl