tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia, specjalność: filologia klasyczna studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-09 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia magisterskie na specjalności filologia klasyczna pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę w zakresie języka łacińskiego i greckiego, a także literatury i kultury starożytnej; w ramach zajęć fakultatywnych możliwa jest nauka języków włoskiego lub nowogreckiego na poziomie początkującym lub zaawansowanym.

Studia filologii klasycznej dają absolwentom z tytułem magistra:

• znajomość języków klasycznych, która umożliwia samodzielną pracę z oryginalnymi tekstami autorów starożytnych (tłumaczenie na język polski, analiza literacka i naukowa);

• gruntowną wiedzę z zakresu literatury greckiej i rzymskiej lub językoznawstwa klasycznego;

• wszechstronne wykształcenie humanistyczne, co pozwala na podjęcie pracy w najrozmaitszych zawodach i na różnorodnych stanowiskach oraz łatwe przystosowanie się do oczekiwań przyszłego pracodawcy (instytuty naukowe, biblioteki, archiwa, wydawnictwa, środki masowego przekazu);

• możliwość wykonywania zawodu nauczyciela języka łacińskiego i kultury antycznej w szkołach ogólnokształcących (przy wyborze specjalizacji nauczycielskiej);

• znajomość języka włoskiego lub nowogreckiego w mowie i piśmie.

Zasady kwalifikacji

Kryteria przyjęcia kandydata będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

- kandydaci przyjmowani będa na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich).

Kryteria przyjęcia kandydata nie będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

- kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnego kierunku.

Dodatkowe informacje

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi sie co najmniej 20 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

25 i 26 września w godz. 12.00-16.00

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl