tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia, specjalność: filologia rosyjska studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-09 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

15

Język wykładowy

rosyjski

Opis

Wymagania wstępne:

ukończenie studiów filologicznych I lub II stopnia z potwierdzoną znajomością języka rosyjskiego. Podstawowa orientacja w życiu kulturalnym i gospodarczym Polski.

Specjalizacja od 1 semestru:

• komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu,

Zasadnicze cele kształcenia:

• Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C2 znajomości języka rosyjskiego,

• Przekazanie pogłębionej wiedzy z wybranych dyscyplin filologicznych, w zakresie odnoszącym się do danego obszaru językowego i kulturowego: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, lingwistyki, glottodydaktyki,

• Rozwinięcie umiejętności translatorskich,

• Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstów użytkowych oraz prostych tekstów naukowych w języku obcym i polskim,

• Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych,

• Wykształcenie kompetencji interkulturowych,

Kwalifikacje zawodowe:

• nauczyciel języka rosyjskiego we wszystkich typach szkół – po ukończeniu fakultatywnego bloku pedagogicznego,

• lektor języka obcego w szkołach językowych,

• tłumacz o zaawansowanych umiejętnościach,

• tłumacz tekstów fachowych,

• ekspert do spraw danego obszaru językowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, także gospodarczych lub politycznych,

• konsultant językowy w zakresie języka rosyjskiego w wydawnictwach, mediach, archiwach, muzeach i innych instytucjach kultury,

• pracownik różnych podmiotów gospodarczych do prowadzenia korespondencji biznesowej i zawierania umów handlowych w języku rosyjskim.

Zasady kwalifikacji

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie dyplomu ukończenia studiów filologicznych pierwszego lub drugiego stopnia oraz potwierdzona znajomość języka rosyjskiego tj. ukończone studia filologia rosyjska lub z językiem rosyjskim ewentualnie certyfikat z języka rosyjskiego na poziomie min. B2.

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu dyplomów.

Dodatkowe informacje

Od I semestru zaplanowano uruchomienie specjalizcji: - komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

25 września 2017r. (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00

26 września 2017r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl