tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia, specjalność: filologia romańska studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-09 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

17

Język wykładowy

francuski

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Wykształcenie umiejętności językowych z języka francuskiego do poziomu min. C2 .

• wykształcenie umiejętności językowych w zakresie drugiego języka (hiszpański, włoski, angielski) do poziomu od B1 do C2 w zależności od stopnia zaawansowania na początku studiów

• Przekazanie pogłębionej wiedzy z wybranych dyscyplin filologicznych, w zakresie odnoszącym się do danego obszaru językowego i kulturowego: literaturoznawstwa, lingwistyki, glottodydaktyki;

Rozwinięcie umiejętności translatorskich;

• Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstów użytkowych oraz prostych tekstów naukowych w języku obcym i polskim;

• Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:  po II stopniu magister.

Po filologii romańskiej absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• nauczyciel drugiego języka (włoskiego, hiszpańskiego lub angielskiego) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych- po ukończeniu specjalizacji glottodydaktycznej;

• lektor języka obcego w szkołach językowych;

• konsultant w zakresie języka francuskiego lub/i drugiego języka romańskiego, lub/i drugiego wybranego języka specjalizacyjnego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, także gospodarczych lub politycznych;

• absolwent studiów magisterskich może podjąć studia doktoranckie a także może być zatrudniony w wyższej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego: asystenta (pracownika naukowo-dydaktycznego) lub lektora (pracownika dydaktycznego);

• tłumacz o zaawansowanych umiejętnościach

• tłumacz tekstów fachowych;

• ekspert do spraw danego obszaru językowego

• wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury, mediów i firm oraz instytucji sektora publiczno-administracyjnego, wymagających znajomości języka obcego.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska/francuska, wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 odpowiednim certyfikatem lub w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata.

W przypadku ubiegania sie o przyjęcie na specjalizacje z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2.

Konkurs dyplomów.

Terminy egzaminów

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna (18 września) - tylko dla kandydatów innych kierunków/specjalności niż filologia romańska/francuska bez udokumentowanej certyfikatem znajomości języka francuskiego na poziomie B2.

Kandydat o dokładnym terminie i miejscu rozmowy zostanie powiadomiony poprzez wiadomość systemową.

Dodatkowe informacje

Uruchomienie poszczególnych specjalizacji uzależnione będzie od liczby chętnych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

25 września 2017r. (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00

26 września 2017r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl