tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia, specjalność: filologia słowiańska studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-09 12:00:00 do 2017-07-17 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Kandydaci powinni posiadać  następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej, podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

Absolwenci slawistycznych studiów drugiego stopnia otrzymują tytuł magistra filologii słowiańskiej. Doskonale znają języki kierunkowe, mają bardzo dobre przygotowanie filologiczne i kulturowe, dzięki któremu mogą wykonywać takie zawody jak tłumacz w instytucjach międzynarodowych, pilot wycieczek, korektor, edytor i wiele innych. Prace magisterskie mogą dotyczyć językoznawstwa lub literaturoznawstwa i kulturoznawstwa słowiańskiego, a podstawową specjalizacją jest specjalizacja translatorska.

Więcej informacji o filologii słowiańskiej na stronach: www.slavica.uni.lodz.pl oraz www.facebook.com/slawistyka

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich na poziomie co najmniej B2.

O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej, podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich. 

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

27.07.2017 r. (czwartek) godz. 12.00-16.00,

28.07.2017 r. (piątek) godz. 10.00-14.00,

31.07.2017 r. (poniedziałek) godz. 10.00-14.00.

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl