Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia, specjalność: filologia słowiańska studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Opis

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Kandydaci powinni posiadać  następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej, podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

Absolwenci slawistycznych studiów drugiego stopnia otrzymują tytuł magistra filologii słowiańskiej. Doskonale znają języki kierunkowe, mają bardzo dobre przygotowanie filologiczne i kulturowe, dzięki któremu mogą wykonywać takie zawody jak tłumacz w instytucjach międzynarodowych, pilot wycieczek, korektor, edytor i wiele innych. Prace magisterskie mogą dotyczyć językoznawstwa lub literaturoznawstwa i kulturoznawstwa słowiańskiego, a podstawową specjalizacją jest specjalizacja translatorska.

Więcej informacji o filologii słowiańskiej na stronach: www.slavica.uni.lodz.pl oraz www.facebook.com/slawistyka

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich na poziomie co najmniej B2.

O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:
Kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej,  podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.
Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej,  podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl