tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia, specjalność: filologia włoska studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-09 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

22

Język wykładowy

włoski

Opis

Cele kształcenia i zdobywane kwalifikacje

Absolwent filologii włoskiej II stopnia uzyskuje pogłębioną znajomość języka włoskiego (poziom C2), zapoznaje się z zaawansowanymi terminologiami języków specjalistycznych w przekładzie, otrzymuje poszerzoną wiedzę w zakresie kultury włoskiego obszaru językowego.

W przypadku specjalizacji translatorskiej absolwent studiów magisterskich filologii włoskiej może pracować jako tłumacz lub konsultant językowy w zakresie tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych z języka włoskiego na polski i vice versa. Ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego z języka włoskiego.

W przypadku specjalizacji nauczycielskiej może pracować jako nauczyciel języka włoskiego w publicznych szkołach średnich i wyższych. Pozyskane umiejętności glottodydaktyczne może wykorzystać również w nauczaniu języka włoskiego w prywatnych szkołach językowych.

Poznaje ponadto drugi język nowożytny (do wyboru) na poziomie dostosowanym do swoich wstępnych umiejętności.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B2;

niekonieczna jest znajomość drugiego języka obcego;

podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej;

podstawowa orientacja we włoskim życiu kulturalnym i społecznym.

Więcej informacji o kierunku na stronie www.italianistyka.uni.lodz.pl (zakładka: „Dla kandydatów”)

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii włoskiej, jak również dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności.

W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

Terminy egzaminów

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna (18 września) - tylko dla kandydatów innych kierunków/specjalności niż filologia włoska nieposiadających dokumentu potwierdzającego znajomość języka włoskiego (dyplomy CILS-CELI 3-4).

Kandydat o dokładnym terminie i miejscu rozmowy zostanie powiadomiony poprzez wiadomość systemową.

Dodatkowe informacje

Od I semestru proponowana zaawansowana specjalizacja translatorska lub nauczycielska.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

25 września 2017r. (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00

26 września 2017r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl