tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

geografia studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

Opis

Studia drugiego stopnia na kierunku geografia prowadzone są w ramach kilku specjalizacji magisterskich. Studenci uczestniczą w zajęciach wspólnych dla całego kierunku oraz realizują przedmioty specjalizacyjne. Przekazywana wiedza ma charakter interdyscyplinarny. Jednocześnie studneci stają się ekspertami w wybranej przez siebie dziedzinie z zakresu nauk geograficznych. W ramach studiów rozwijane się kluczowe kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Absolwenci kierunku geografia posiadają zdolność interpretowania i rozumienia zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Potrafią efektywnie korzystać z baz danych
o środowisku, w tym Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Magisterskie studia geograficzne otwierają drogę do kariery zawodowej w dziedzinach takich jak: planowanie przestrzenne, logistyka, monitoring i ochrona środowiska, administracja samorządowa, turystyka, edukacja czy geoinformatyka.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem:
ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek

...
(liczba słów w pełnym opisie: 151)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Nauk Geograficznych

Collegium Geographicum

ul. Kopcińskiego 31

90-142 Łódź

sala 310

9.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

11.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

13.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

17.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-45-70, e-mail: zzsipp@geo.uni.lodz.pl (w okresie od 1 do 19 września)

tel. 42 635-45-81 e-mail: andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl  ( w okresie od 20 września)

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl