tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

geoinformacja studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

40

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek studiów GEOINFORMACJA 2 st. prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współpracy Wydziału Matematyki i Informatyki. Jest dedykowany wszystkim absolwentom studiów licencjackich zainteresowanych zaawansowanym wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej w pracy zawodowej. Studia te dają wykształcenie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. W trakcie studiów wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie użytkowe ArcGIS, Geomedia, AutoCad (również na komputerach studentów). Studia oferują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z problematyki: pozyskiwania, wizualizacji i analizy danych przestrzennych zarówno wektorowych jak i rastrowych, teledetekcji i fotointerpretacji cyfrowej, programowania na potrzeby GIS, baz danych (języka SQL). Wybranie przez studentów grupy przedmiotów fakultatywnych daje możliwość uzyskania specjalności Analityk GIS. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności analiz przestrzennych, logicznego myślenia, biegłego wykorzystania narzędzi GIS i korzystania z literatury przedmiotu. Więcej informacji na http://geoinformacja.geo.uni.lodz.pl/

Absolwenci kierunku GEOINFORMACJA 2 st. są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: analityka i projektanta baz danych przestrzennych , specjalisty wizualizacji danych przestrzennych, analityka zjawisk przestrzennych, konsultanta-specjalisty w zakresie geoinformacji, specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii GIS, a także specjalisty w firmach, urzędach i instytucjach  np.: ochronie środowiska, administracji państwowej, samorządzie, zarządzaniu kryzysowym, geomarketingu, geodezji, planowaniu przestrzennym. Absolwenci specjalności „Analityk GIS” są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze j. w. oraz programisty , specjalisty baz danych przestrzennych, kierownika projektu GIS, specjalisty ds. szkolenia z zakresu geoinformacji.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia udokumentowanych zaświadczeniem:
ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na

...
(liczba słów w pełnym opisie: 154)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Nauk Geograficznych

Collegium Geographicum

ul. Kopcińskiego 31

90-142 Łódź

sala 310

9.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

11.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

13.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

17.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-45-70, e-mail: zzsipp@geo.uni.lodz.pl (w okresie od 1 do 19 września)

tel. 42 635-45-81 e-mail: andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl  ( w okresie od 20 września)

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl