tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

gospodarka przestrzenna studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) – II termin

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-08-07 12:00:00 to 2017-09-15 23:59:59

Limit of students

63

Language

polish

Description

Głównym celem kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej), z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (ćwiczenia terenowe), wyjazdy na studia i staże oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Absolwenci kierunku mogą pracować w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz europejskim, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w firmach komercyjnych zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych na projekty regionalne i lokalne, w agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę na temat metod ilościowych i jakościowych, do opisu i interpretacji zjawisk i procesów oraz tendencji i kierunków zmian, w wymiarze lokalnym, regionalnym, globalnym.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, analizującego współczesne zjawiska i trendy w skali lokalnej, regionalnej i europejskiej, potrafi dostosować dążenia społeczne do wymagań zrównoważonego rozwoju. Potrafi formułować wizje i plany rozwoju miast i regionów w kontekście gospodarki opartej na wiedzy oraz interdyscyplinarne analizy przestrzenne, prognozy i symulacje rozwoju przestrzennego.

Znajomość języka obcego jest uzupełniana i kontynuowana w zajęciach kierunkowych do wyboru (również w języku obcym).

Admission rules

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Additional information

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 207

25 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

26 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 3: 42 635-59-72.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl