tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

historia sztuki studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-09 12:00:00 do 2017-07-17 23:59:59

Limit miejsc

40

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku HISTORIA SZTUKI pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii architektury i plastyki od starożytności po czasy współczesne. Dysponuje wiedzą o metodach badania i sposobie wartościowania dziedzictwa artystycznego. Program studiów oprócz zajęć dydaktycznych oferuje bogaty program zajęć praktycznych.

Na studiach II stopnia studenci są zobowiązani do uczestniczenia w pracach seminarium magisterskiego, w ramach którego przygotowują swoją pracę dyplomową. Poza tym, na etapie studiów magisterskich prowadzone są zajęcia o charakterze specjalizacyjno-metodologicznym, pozwalające na pogłębienie wiedzy z dziejów sztuki w wybranych przez studentów obszarach. Zajęcia te są uzupełniane objazdami zabytkoznawczymi. Poza tym oferowane są specjalizacyjne bloki zajęciowe ułatwiające absolwentom przyszłą pracę zawodową. Naszym studentom proponujemy obecnie dwa profile specjalizacyjne: Krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki - absolwenci przygotowani są do pracy w redakcjach czasopism, galeriach i placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki; Ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej - absolwenci są przygotowani do pracy w pracowniach opieki nad zabytkami, muzeach, instytucjach zarządzających dobrami kultury.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów (licencjackich/magisterskich) kierunków historia sztuki lub studiów pierwszego stopnia, lub magisterskich innego kierunku humanistycznego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego stopnia lub magisterskich (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia humanistyczne drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc.

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Specjalizacje:

  • krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki,
  • ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

pokój 102

27.07.2017 r. (czwartek) godz. 10-15,

28.07.2017 r. (piątek) godz. 13-18,

29.07.2017 r. (sobota) godz. 10-14,

31.07.2017 r. (poniedziałek) godz. 10-15.

tel: 42 635 61 04

dr hab. Grzegorz Markiewicz, prof. UŁ grzegorz.markiewicz@uni.lodz.pl

dr Olgierd Ławrynowicz olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz kleszcz@filozof.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl