Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

historia sztuki studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Filozoficzno-Historyczny

ul. Narutowicza 65

pokój 6, parter

(stary Rektorat UŁ)

Terminy:

26.07.2018 r. (czwartek) godz.  10:00-18:00,

27.07.2018 r. (piatek) godz. 10:00-16:00,

28.07.2018 r. (sobota) godz. 10:00-16:00,

29.07.2018 r. (niedziela) godz. 10:00-13:00,

30.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 13:00-18:00.

Kontakt:

dr hab. Teresa Wolińska - teresa.wolinska@uni.lodz.pl; t.wolinska@wp.pl

dr Kamil Piskała - kamil.piskala@gmail.com

dr Agnieszka Świętosławska - a.swietoslawska@uni.lodz.pl

tel. 635 61 64

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów dostepny jest w zakładce Pomoc->Rekrutacja->Wymagane dokumenty - studia drugiego stopnia.

Dodatkowe dokumenty:

  • Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów (licencjackich/magisterskich) kierunku historia sztuki lub studiów I stopnia lub magisterskich innego kierunku: obszaru nauk humanistycznych, obszaru sztuki, obszaru nauk technicznych (architektura i urbanistyka).

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów I stopnia lub studiów magisterskich.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Opis

Studia na kierunku HISTORIA SZTUKI pozwalają ugruntować wiedzę z zakresu dziejów sztuki od starożytności po czasy współczesne. W trakcie ich trwania jest pogłębiana wiedza o metodach badania, wartościowania i ochrony dziedzictwa artystycznego. Program studiów oprócz zajęć w salach obejmuje zajęcia terenowe i praktyczne.

Na studiach II stopnia studenci są zobowiązani do uczestniczenia w pracach seminarium magisterskiego, w ramach którego przygotowują swoją pracę dyplomową. Dobór seminarium jest uwarunkowany zainteresowaniami studenta i jego dotychczasowym doświadczeniem ze studiów I stopnia. Poza tym, na etapie studiów magisterskich prowadzone są zajęcia o charakterze specjalizacyjno-metodologicznym, pozwalające na pogłębienie wiedzy z wybranych zagadnień z dziejów sztuki. Zajęcia te są uzupełniane objazdami zabytkoznawczymi. Poza tym oferowane są specjalizacyjne bloki zajęciowe ułatwiające absolwentom przyszłą pracę zawodową. Naszym studentom proponujemy obecnie dwa profile takich zajęć: Krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki - której absolwenci przygotowani są do pracy w redakcjach czasopism, galeriach i placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki; Drugi profil to - ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej, w ramach tych zajęć absolwenci są przygotowani do pracy w pracowniach opieki nad zabytkami, muzeach, instytucjach zarządzających dobrami kultury.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl